Wie wil gelukkiger werken in 2014?


Luister hier naar een kort interview met Onno Hamburger op Radio 10
(8-1-2014, 7:20)


Dit blijkt uit onderzoek onder 500 Nederlandse werknemers dat Van Harte & Lingsma liet uitvoeren door Panelwizard. Aanleiding voor het onderzoek is het verschijnen van de hernieuwde editie van het succesvolle boek “Gelukkig Werken” van onze gelukscoach Onno Hamburger en psycholoog Ad Bergsma, dat in het Engels onder de titel  “Happiness at Work” wordt uitgegeven. De auteurs hebben er op verzoek van de lezers een hoofdstuk voor gelukscoaches aan toegevoegd.

Dertigers zijn grootste gelukzoekers

Voor 74% van de Nederlanders geldt dat zij het geluksgevoel op het werk waarderen met een cijfer 7 of hoger. Dat is één procent lager dan ons vergelijkbare onderzoek uit 2011 laat zien. Dertigers lijken het ten opzichte van voorgaande jaren gemiddeld genomen iets beter naar hun zin te hebben op het werk. Waar zij eerder hun geluksgevoel op de werkplek nog met een cijfer 6,8 waardeerden, is dat nu een ruime 7. Het zijn echter ook de dertigers die er meer dan gemiddeld (58%) naar streven om volgend jaar een groter geluksgevoel te krijgen van het werk. Onno Hamburger, tevens senior trainer bij Van Harte & Lingsma: “Dertigers hebben relatief vaak te maken met een dubbele belasting. Ze zijn ambitieus op hun werk en zijn vaak thuis ‘extra belast’, omdat ze jonge kinderen hebben die veel aandacht vragen. Ze zijn op zoek naar een manier waarop ze een gezonde balans tussen werk en privé kunnen behouden en tevens hun dromen kunnen verwezenlijken. Dit is precies de kern van gelukkig werken en verklaart ook waarom zij daar een sterke behoefte aan hebben.”

Gelukkig zijn loont

“Slechts 36 procent geeft het geluksgevoel op het werk het cijfer 8. Dat is natuurlijk veel te weinig,” zegt Hamburger. “Door verregaande automatisering en toenemende concurrentie vanuit het buitenland zijn organisaties gedwongen meer te doen met minder. Dat vraagt om innovatief vermogen, creativiteit en de vaardigheid om goed te kunnen samenwerken. Dat zijn eigenschappen die gelukkige medewerkers doorgaans vaker bezitten dan ongelukkige medewerkers. Gelukkig zijn in je werk is niet alleen aangenaam, het verbetert ook nog eens de concurrentiepositie van je onderneming.”

Crisis dwingt tot zelfreflectie

Hamburger en Bergsma hebben aan de Engelstalige uitgave een hoofdstuk toegevoegd met professioneel advies voor gelukscoaches. Bergsma: “Daar bleek veel vraag naar te zijn. We hebben in dat kader ook een website gelanceerd: http://www.happinessatwork.eu/.” De auteurs hebben de laatste jaren geconstateerd dat de financiële crisis ervoor heeft gezorgd dat mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen. “Banen en carrières zijn veel minder zeker geworden. Dat leidt bij veel mensen tot zelfreflectie en de vraag wat men nu echt zoekt in een baan.  Professionele coaching helpt bij het vinden van een antwoord hierop. Het komt regelmatig voor dat dit toch ligt in een groter geluksgevoel op de werkplek.”

Over het onderzoek

Het onderzoek naar  gelukkig werken is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van trainings- en adviesbureau Van Harte & Lingsma. Aan het onderzoek namen 508 werkende respondenten deel van 16 jaar en ouder. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

vhl_admin