Wat is een assessment en uit welke onderdelen bestaat het?

Van Dale beschrijft een assessment als “beoordeling van de geschiktheid van een sollicitant met behulp van psychologische tests, rollenspelen, gesprekken e.d.”.

Een assessment wordt vaak gebruikt tijdens een sollicitatieprocedure, maar is veel veelzijdiger dan dat. Met een assessment kunnen we bijvoorbeeld ook onderzoeken wat het potentieel van een huidige werknemer is. Is iemand in staat om door te groeien naar een andere rol? Wat zijn zijn/haar kwaliteiten en valkuilen en hoe ontwikkelbaar is hij of zij?

Waaruit bestaat een assessment?

Om goed antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen bestaan onze assessments uit een aantal onderdelen. Afhankelijk van het type assessment dat je kiest, kan het bestaan uit een capaciteitentest, een waardenvragenlijst (drijfverentest), een persoonlijkheidstest, een psychologisch interview en/of een praktijkopdracht.

Capaciteitentesten
Capaciteitentesten zijn bedoeld om het werk- en denkniveau te bepalen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dergelijke testen veel waarde hebben  als voorspellers voor het bepalen van succesvol functioneren in de toekomstige functie, onafhankelijk van het niveau van de vooropleiding. Zo zou het kunnen gebeuren dat

mensen met een hbo- of wo-diploma onvoldoende scoren op deze test. Dit lijkt vreemd, maar dat is te verklaren. Dit zijn meestal de mensen die door hard te werken hun diploma hebben behaald, maar op basis van hun analytisch vermogen beperkt in staat zijn uit zichzelf nieuwe situaties te doorgronden en op te pakken.

Waardenvragenlijst (drijfverentest)
Voorafgaand aan de testdag krijgt een deelnemer digitaal een waardenvragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst bestaat uit een aantal open vragen die voornamelijk gaan over motivatie, waarden, drijfveren en ambitie. De antwoorden op deze vragen vormen input voor het interview met een psycholoog.

Persoonlijkheidstesten
Deze testen kunnen voorafgaand aan de testdag digitaal ingevuld worden. Met deze testen worden de meer persoonsverankerde eigenschappen van de deelnemer in kaart gebracht (bijvoorbeeld introvert – extravert).

Psychologisch interview
Om zicht te krijgen op wat een deelnemer in huis heeft, wordt er een interview van 1,5 uur gehouden. Dit gesprek vindt een op een plaats tussen een psycholoog en de deelnemer. Aan de hand van het cv zal gevraagd worden naar kenmerkende situaties in het recente (arbeids)verleden die relevant zijn voor de betreffende functie. De deelnemer zal gevraagd worden om concrete voorbeelden te geven van werksituaties die hij/zij heeft meegemaakt en waarin de te meten competenties zichtbaar worden. Deze aanpak is gebaseerd op het feit dat gedrag uit het recente verleden de beste voorspeller is van gedrag in de toekomst. Daarbij gaat het ons niet alleen om wat iemand concreet gedaan en bereikt heeft, maar ook wat iemand ervan geleerd heeft. Het interview gebeurt aan de hand van de zogenaamde STARR-methodiek. Ook de eerder gemaakte waardenvragenlijst komt tijdens het interview aan bod. De deelnemer zal gevraagd worden hier een toelichting op te geven. Hiermee zal op coachende wijze ingezoomd worden op onderliggende waarden, gedachten en gedragspatronen.

Praktijkopdracht
De deelnemer krijgt een situatie voorgelegd die een beroep doet op de afgesproken competenties en is afgestemd op de functie. Een deelnemer doet de praktijkopdracht samen met een acteur en onder begeleiding van een psycholoog. De acteur heeft als taak om de deelnemer zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om diens kwaliteiten en talenten te laten zien. De psycholoog observeert en registreert. Daarbij wordt er tussentijds feedback gegeven. Dit is om te kijken hoe iemand op diens eigen gedrag reflecteert. Met de deelnemer gaan we op zoek naar onderliggende patronen en hoe deze zich manifesteren in iemands dagelijkse praktijk. Hierdoor en door vervolgens de simulatie (op een andere manier) weer op te pakken, krijgen wij inzicht in iemands omgang met feedback en bieden wij een deelnemer een maximale kans om zijn of haar mogelijkheden te laten zien.

Bel mij terug