Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Persoonsgericht Onderhandelen


De training Persoonsgericht Onderhandelen gaat dieper in op jouw gedrag en hoe je overkomt in een onderhandelingsproces. Je leert je onderhandelingsvaardigheden onder de knie te krijgen en je leert tegenwerpingen incasseren en omgaan met weerstand. Je leert hoe deze om te zetten naar een constructieve onderhandelingspositie en te sturen naar jouw gewenste resultaat.

Trefwoorden:

Onderhandelen

Omgaan met weerstand

Effect van gedrag herkennen
Wanneer is de training Persoonsgericht Onderhandelen iets voor jou?

Herken je dat je in onderhandelingssituaties regelmatig spanning of onzekerheid ervaart? Dat je in conflict komt met jezelf of met de ander? Dat je de confrontatie uit de weg gaat of je eigen belang of dat van jouw team te snel opgeeft? Dat je na de onderhandeling toch met een knagend gevoel blijft zitten? Of dat je het idee hebt dat er voor alle betrokkenen meer uit de onderhandeling te halen was? Als (een van) deze vragen op jou van toepassing zijn, dan is de training Onderhandelen iets voor jou.

Wat zijn de resultaten van de training?

 • Meer kennis over de verschillende effectieve onderhandelingsstijlen en -methodes
 • Meer zicht op je eigen grondhouding, gedrag en gewoontes in onderhandelingssituaties
 • Meer invloed op je eigen gedrag in onderhandelingen
 • Meer mogelijkheden om je onderhandelingen te sturen naar een goed resultaat voor jou én de ander
 • Meer denken vanuit het vergroten van mogelijkheden en opties, minder denken vanuit schaarste en beperking, winnaars en verliezers.

Wat komt er aan bod?

Het creëren van resultaat en tevredenheid voor alle betrokkenen in onderhandelsituaties staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit drie dimensies: jij en de ander, belangen en behoeftes, en strategieën en posities.

Boksworkshop als eye opener

Tijdens de training wordt er gebokst! Boksen blijkt een prachtige metafoor en spiegel voor verschillende communicatie- en onderhandelingssituaties. Tijdens de workshop ervaar je fysiek wat je geneigd bent te doen in verschillende lastige situaties.

Onderhandelen is niet alleen voorbehouden aan in- of verkopers. Iedereen doet het iedere dag, vanuit zijn of haar eigen rol:

 • over de manier waarop je jouw rol in een project vorm wilt geven,
 • om jouw voorstel erdoor te krijgen bij het MT,
 • om jezelf staande te houden in een sandwichpositie als manager middenkader of projectleider,
 • over hoeveel dagen vakantie je kan opnemen buiten het seizoen
 • of over het mogen volgen van een opleiding.

Onderhandelen is in feite communicatie voor gevorderden. Je hebt te maken met tegengestelde belangen en wensen. Doelstellingen moeten gerealiseerd worden en tegelijkertijd wil je wel een goede relatie opbouwen of behouden. Hiertussen bestaat vaak een spanningsveld. In onderhandelen wordt vaak gedacht vanuit winnen en verliezen en dus vanuit strijd. 

In de training Persoonsgericht Onderhandelen staat het creëren van resultaat en tevredenheid voor alle betrokkenen centraal. Je leert denken vanuit het vergroten van je mogelijkheden en opties in plaats van vanuit schaarste en beperking, winnaars en verliezers.
Je kijkt niet alleen naar verschillende effectieve onderhandelingsstijlen en -methodieken, maar ook naar jouw eigen grondhouding en gewoonten in je onderhandelingsgedrag. Je leert jezelf beter kennen en kunt je eigen gedrag in de onderhandeling sturen naar een succesvol en een bevredigend resultaat voor jou én de ander.

Hoe doen we dat?

Je werkt tijdens de training met jouw eigen werkcontext. We werken met concrete voorbeelden uit jouw dagelijkse werkpraktijk. Deze training kent net als onze andere trainingen een persoonsgericht karakter, dus jouw leervraag en jouw situatie staan centraal. Je werkt aan jouw specifieke aandachtspunten en je leert jouw kwaliteiten beter in te zetten in iedere onderhandelingssituatie.

De training is ervaringsgericht, zodat je zelf kunt voelen wat het effect is van je gewoontes én van een andere aanpak. Dit doen we door acteurs in te zetten en te werken met een boksworkshop.

Werken vanuit drie dimensies

In de training Onderhandelen werken we vanuit drie dimensies en ligt de nadruk op het creëren van de beste condities waarbinnen jij effectief kunt onderhandelen.
De eerste dimensie gaat over jouw grondhouding. Op welke manier leg je contact en waarin ben je effectief en waarin niet?
De tweede dimensie gaat over contact en interactie. Welke houding neem jij aan en welk effect heeft dit voor jou en je gesprekspartner? Wat doe je onbewust en welke consequenties heeft dit voor jouw resultaat?
De derde dimensie gaat over je voorbereiding en communicatie in de verschillende fasen van een onderhandeling. Welke insteek kies jij? Er komen verschillende kaders en theorieën aan bod die jou verder helpen in je onderhandeling. Je ontwikkelt vaardigheden die jou helpen om met resultaat een onderhandelingsgesprek te voeren.

Onderhandelen en boksen:
“De Kunst van het Vechten”

In de training wordt er gebokst. Boksen blijkt een prachtige metafoor en spiegel voor verschillende communicatie- en onderhandelingssituaties. Tijdens de workshop ervaar je fysiek wat je geneigd bent te doen in verschillende lastige situaties. Tijdens het boksen komen de directe impulsen en reacties naar boven. Hierdoor word je onmiddellijk geconfronteerd met thema’s als weerstand, spanning, macht en onmacht, eigen belang versus belang van de ander en persoonlijke kracht.
Deze fysieke ervaring in combinatie met reflectie draagt bij aan het vergroten van je zelfkennis. Hierdoor wordt het mogelijk bewust te kiezen voor verschillende onderhandelingsstrategieën.

Onderhandelen-trainer René over de boksworkshop:
De workshop is natuurlijk anders dan het boksen in de ring of op tv. Het is contactloos en veilig. Het gaat kort gezegd over het herkennen van je reflexen en neigingen. Wat ben je geneigd te doen als situaties spannend worden? Ga je vechten of duik je weg? Wil je winnen, ook als dat ten koste gaat van de ander, of wil je vooral niet verliezen? Of laat je het het liefst in het midden? Welke spanning ervaar je in je lijf en wat is daarvan het effect?
Daarbij speelt communicatie een rol: lukt het je om in contact te blijven met de persoon tegen over je? En als je gaat vechten, waarom dan? En als je vlucht of wegduikt, waarom dan? Wat vrees je, wat ga je uit de weg?
Het inzicht en de antwoorden op deze vragen zorgen dat je nieuwe keuzes kan gaan maken en kan werken aan een nieuw fundament. Dat maakt oefenen met nieuw gedrag niet minder spannend, maar de kans of slagen en succes (zonder daarbij jezelf te overschreeuwen) vele malen groter!

De training Persoonsgericht Onderhandelen is opgebouwd uit 3 losse dagen, die elk een specifiek karakter hebben. Een tussenliggende periode van ongeveer 4 weken geeft je steeds de gelegenheid om actief te experimenteren met nieuw verworven vaardigheden en inzichten. Voorafgaand aan de training vul je een persoonlijkheidstest in.

Dag 1: Theorie en ervaren

 • Theorie van het onderhandelingsproces en onderhandelingsstijlen
 • Terugkoppeling testresultaten
 • Fysiek ervaren van gedragspatronen en stijlen dmv boksworkshop

Dag 2: Verdiepen en experimenteren

 • Welke overtuigingen bepalen mijn gedrag
 • Omgaan met lastige situaties
 • Oefenen en experimenteren adhv casuïstiek

Dag 3: Onderhandelen in jouw eigen context

 • Oefenen aan de hand van eigen casuïstiek met acteur

Wanneer is de training Persoonsgericht Onderhandelen iets voor jou?

Herken je dat je in onderhandelingssituaties regelmatig spanning of onzekerheid ervaart? Dat je in conflict komt met jezelf of met de ander? Dat je de confrontatie uit de weg gaat of je eigen belang of dat van jouw team te snel opgeeft? Dat je na de onderhandeling toch met een knagend gevoel blijft zitten? Of dat je het idee hebt dat er voor alle betrokkenen meer uit de onderhandeling te halen was? Als (een van) deze vragen op jou van toepassing zijn, dan is de training Onderhandelen iets voor jou.

Wat zijn de resultaten van de training?

 • Meer kennis over de verschillende effectieve onderhandelingsstijlen en -methodes
 • Meer zicht op je eigen grondhouding, gedrag en gewoontes in onderhandelingssituaties
 • Meer invloed op je eigen gedrag in onderhandelingen
 • Meer mogelijkheden om je onderhandelingen te sturen naar een goed resultaat voor jou én de ander
 • Meer denken vanuit het vergroten van mogelijkheden en opties, minder denken vanuit schaarste en beperking, winnaars en verliezers.

Wat komt er aan bod?

Het creëren van resultaat en tevredenheid voor alle betrokkenen in onderhandelsituaties staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit drie dimensies: jij en de ander, belangen en behoeftes, en strategieën en posities.

Boksworkshop als eye opener

Tijdens de training wordt er gebokst! Boksen blijkt een prachtige metafoor en spiegel voor verschillende communicatie- en onderhandelingssituaties. Tijdens de workshop ervaar je fysiek wat je geneigd bent te doen in verschillende lastige situaties.

Onderhandelen is niet alleen voorbehouden aan in- of verkopers. Iedereen doet het iedere dag, vanuit zijn of haar eigen rol:

 • over de manier waarop je jouw rol in een project vorm wilt geven,
 • om jouw voorstel erdoor te krijgen bij het MT,
 • om jezelf staande te houden in een sandwichpositie als manager middenkader of projectleider,
 • over hoeveel dagen vakantie je kan opnemen buiten het seizoen
 • of over het mogen volgen van een opleiding.

Onderhandelen is in feite communicatie voor gevorderden. Je hebt te maken met tegengestelde belangen en wensen. Doelstellingen moeten gerealiseerd worden en tegelijkertijd wil je wel een goede relatie opbouwen of behouden. Hiertussen bestaat vaak een spanningsveld. In onderhandelen wordt vaak gedacht vanuit winnen en verliezen en dus vanuit strijd. 

In de training Persoonsgericht Onderhandelen staat het creëren van resultaat en tevredenheid voor alle betrokkenen centraal. Je leert denken vanuit het vergroten van je mogelijkheden en opties in plaats van vanuit schaarste en beperking, winnaars en verliezers.
Je kijkt niet alleen naar verschillende effectieve onderhandelingsstijlen en -methodieken, maar ook naar jouw eigen grondhouding en gewoonten in je onderhandelingsgedrag. Je leert jezelf beter kennen en kunt je eigen gedrag in de onderhandeling sturen naar een succesvol en een bevredigend resultaat voor jou én de ander.

Hoe doen we dat?

Je werkt tijdens de training met jouw eigen werkcontext. We werken met concrete voorbeelden uit jouw dagelijkse werkpraktijk. Deze training kent net als onze andere trainingen een persoonsgericht karakter, dus jouw leervraag en jouw situatie staan centraal. Je werkt aan jouw specifieke aandachtspunten en je leert jouw kwaliteiten beter in te zetten in iedere onderhandelingssituatie.

De training is ervaringsgericht, zodat je zelf kunt voelen wat het effect is van je gewoontes én van een andere aanpak. Dit doen we door acteurs in te zetten en te werken met een boksworkshop.

Werken vanuit drie dimensies

In de training Onderhandelen werken we vanuit drie dimensies en ligt de nadruk op het creëren van de beste condities waarbinnen jij effectief kunt onderhandelen.
De eerste dimensie gaat over jouw grondhouding. Op welke manier leg je contact en waarin ben je effectief en waarin niet?
De tweede dimensie gaat over contact en interactie. Welke houding neem jij aan en welk effect heeft dit voor jou en je gesprekspartner? Wat doe je onbewust en welke consequenties heeft dit voor jouw resultaat?
De derde dimensie gaat over je voorbereiding en communicatie in de verschillende fasen van een onderhandeling. Welke insteek kies jij? Er komen verschillende kaders en theorieën aan bod die jou verder helpen in je onderhandeling. Je ontwikkelt vaardigheden die jou helpen om met resultaat een onderhandelingsgesprek te voeren.

Onderhandelen en boksen:
“De Kunst van het Vechten”

In de training wordt er gebokst. Boksen blijkt een prachtige metafoor en spiegel voor verschillende communicatie- en onderhandelingssituaties. Tijdens de workshop ervaar je fysiek wat je geneigd bent te doen in verschillende lastige situaties. Tijdens het boksen komen de directe impulsen en reacties naar boven. Hierdoor word je onmiddellijk geconfronteerd met thema’s als weerstand, spanning, macht en onmacht, eigen belang versus belang van de ander en persoonlijke kracht.
Deze fysieke ervaring in combinatie met reflectie draagt bij aan het vergroten van je zelfkennis. Hierdoor wordt het mogelijk bewust te kiezen voor verschillende onderhandelingsstrategieën.

Onderhandelen-trainer René over de boksworkshop:
De workshop is natuurlijk anders dan het boksen in de ring of op tv. Het is contactloos en veilig. Het gaat kort gezegd over het herkennen van je reflexen en neigingen. Wat ben je geneigd te doen als situaties spannend worden? Ga je vechten of duik je weg? Wil je winnen, ook als dat ten koste gaat van de ander, of wil je vooral niet verliezen? Of laat je het het liefst in het midden? Welke spanning ervaar je in je lijf en wat is daarvan het effect?
Daarbij speelt communicatie een rol: lukt het je om in contact te blijven met de persoon tegen over je? En als je gaat vechten, waarom dan? En als je vlucht of wegduikt, waarom dan? Wat vrees je, wat ga je uit de weg?
Het inzicht en de antwoorden op deze vragen zorgen dat je nieuwe keuzes kan gaan maken en kan werken aan een nieuw fundament. Dat maakt oefenen met nieuw gedrag niet minder spannend, maar de kans of slagen en succes (zonder daarbij jezelf te overschreeuwen) vele malen groter!

De training Persoonsgericht Onderhandelen is opgebouwd uit 3 losse dagen, die elk een specifiek karakter hebben. Een tussenliggende periode van ongeveer 4 weken geeft je steeds de gelegenheid om actief te experimenteren met nieuw verworven vaardigheden en inzichten. Voorafgaand aan de training vul je een persoonlijkheidstest in.

Dag 1: Theorie en ervaren

 • Theorie van het onderhandelingsproces en onderhandelingsstijlen
 • Terugkoppeling testresultaten
 • Fysiek ervaren van gedragspatronen en stijlen dmv boksworkshop

Dag 2: Verdiepen en experimenteren

 • Welke overtuigingen bepalen mijn gedrag
 • Omgaan met lastige situaties
 • Oefenen en experimenteren adhv casuïstiek

Dag 3: Onderhandelen in jouw eigen context

 • Oefenen aan de hand van eigen casuïstiek met acteur

Trefwoorden:

Onderhandelen

Omgaan met weerstand

Effect van gedrag herkennen


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

PDF brochure per e-mail ontvangen
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Er is aanvullende informatie naar jouw e-mailadres verzonden. Indien je deze informatie niet ontvangt, kijk dan ook eerst even in de spam of onbelangrijke e-mail map.

Bedankt voor het insturen van het wachtlijst verzoek. Wij nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op (tijdens kantooruren).

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!