Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden (KIM)


Trainingscategorie: Leiderschap en Management

De leiderschapstraining Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden (KIM) is het meest gevolgde leiderschapstraject in Nederland. Een uniek management development programma voor het midden en hoger management, waar je een carrière lang profijt van zult hebben. Je krijgt inzicht in jouw manier van leidinggeven en leert bewuste keuzes te maken en automatismen te vermijden.
Je ontwikkelt je van leidinggevende naar effectief en inspirerend leider.
Als je leiding geeft en dat met hoofd én hart wilt doen, geeft de training KIM je onmisbare inzichten en ervaringen mee.

Trefwoorden:

Aansturen van medewerkers

Resultaten bereiken

Relaties bouwen

Richting geven
Wat is de KIM management training?

Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden (KIM) is een uitdagende en resultaatgerichte leiderschapstraining voor leidinggevenden/managers. Effectief leiderschap en de ontwikkeling van je leidinggevende kwaliteiten staan centraal in deze leiderschapstraining. Je leert je persoonlijke waarden en kwaliteiten te mobiliseren en uit te bouwen, en brengt opgedane inzichten direct in de praktijk. De deelnemers inspireren en motiveren elkaar en maken zich andere, effectievere en nieuwe vormen van communicatie, interactie en leidinggeven eigen. Want hoewel er ruimte is voor ‘tips en trucs’, bieden wij je graag meer.

Wat heb je aan deze leiderschapstraining?

Je dagelijks functioneren als manager verbetert doordat je jezelf beter leert kennen, je kennis verdiept, je concrete vaardigheden ontwikkelt en je talenten en valkuilen onderzoekt. Je vergroot je invloed en versterkt je leiderschap omdat je werkt vanuit je persoonlijke visie en waarden. Je hanteert je eigen stijl en wordt een complete, professionele manager en effectief leider. Je vindt en houdt een betere balans en kunt onnodige stress voorkomen. Daar zijn je medewerkers, de organisatie, maar vooral jijzelf bij gebaat.

Is deze management training wat voor jou?

KIM is een management training voor leidinggevenden op hbo- of academisch niveau, met hiërarchische bevoegdheden: je stuurt medewerkers aan, voert functioneringsgesprekken, bent verantwoordelijk voor de resultaten van een team of afdeling, etc. Je bent er klaar voor om een flinke sprong vooruit te maken in je leiderschap. Je ziet de meerwaarde van een zeer gevarieerde groep (max. 12 personen), en vindt het leuk om met en van elkaar te leren. We vragen van onze deelnemers een actieve inzet. Je bent bereid zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leerdoelen te nemen. Wij weten uit ervaring dat de investering die je doet ruimschoots wordt gerechtvaardigd door de duurzame verbetering van je managementkwaliteiten en leiderschap.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • kun je flexibel schakelen tussen resultaat behalen en investeren in effectieve samenwerking.
 • ben je je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en je minder sterke kanten , waardoor je goed onderscheid kan maken tussen wat je zelf oppakt en wat je delegeert. Dit komt je geloofwaardigheid ten goede.
 • weet je hoe je overkomt op collega’s en welke invloed jouw doen én laten heeft op je team  of werkomgeving.
 • kan je je communicatie afstemmen op de situatie en draag je een positieve bijdrage aan effectieve interactie en een productief werkklimaat.
 • kun je sturen vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.
 • ben je in staat verantwoordelijkheid bij anderen te laten en eigenaarschap te stimuleren.
 • ben je voor jouw organisatie beter in staat om talentvolle medewerkers aan te trekken, te behouden en de ruimte te geven. 
 • zie én doe je wat nodig is om bij te dragen aan de ontwikkeling van je medewerkers/collega’s.
 • heb je zicht op je drijfveren en heb je een eigen visie op leiderschap ontwikkeld.
 • je vindt een goede balans en laat stress niet overheersen.
 • neem je verantwoordelijkheid over jouw eigen ontwikkeling.
 • ben je gelukkiger in je werk!

Context

Deze complexe, dynamische en snel veranderende tijd vraagt om leidinggevenden die zich kunnen aanpassen en tegelijkertijd hun eigen antwoorden kunnen vinden voor verschillende situaties en dilemma’s. Betrokken mensen die werken vanuit persoonlijk leiderschap: verantwoordelijkheid nemen, bewust keuzes maken en doen wat nodig is in je  werk en voor je eigen ontwikkeling.

Als leidinggevende zit je in een lastige positie. Je wilt je mensen op een prettige manier tegemoet treden en een constructieve sfeer scheppen, én er moeten ook resultaten worden geboekt. Het is soms goochelen met de belangen, wensen en eisen van de werkvloer,  je team én het hoger management. Heb je eigenlijk wel goed zicht op jezelf in die positie? Veel managers zijn vanuit inhoudelijke deskundigheid doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Zij komen er al snel achter dat managen een vak op zich is. En dat leiderschap niet hetzelfde is als leidinggeven. Als je leiding geeft en dat met hoofd én hart wilt doen, geeft de training KIM je onmisbare inzichten en ervaringen mee.

Ontwikkel je leiderschap

De ontwikkeling van je leiderschap is een cruciaal onderdeel in deze leergang. Je ontwikkelt je persoonlijke stijl en kwaliteiten en zet ze in om effectief leiding te geven. De training gaat daarbij ook in op persoonlijke aspecten, binnen de context van je taak als leidinggevende. Dat maakt de KIM tot een uitdagende en soms confronterende leiderschapstraining, met verrassende inzichten die direct toepasbaar zijn.

Opzet van de training

De training KIM biedt een mix van cognitief leren (theorie en vaardigheden) en 'ervaringsleren'. Het cognitieve deel omvat onder meer de kennis van diverse modellen en het leren hanteren van een helicopterview, verschillende leiderschapsstijlen, onderhandelen en conflicthantering, stress- en timemanagement. Ervaringsleren gebeurt onder meer door praktische oefeningen en interactie tussen deelnemers in de groep. Je experimenteert met de opgedane kennis, vaardigheden en gewenste attitude, en je oefent verschillende leiderschapsstijlen. Je ondergaat het leiderschap van anderen en geeft feedback en tips. Daarbij zorgen de trainers van Van Harte & Lingsma voor een sfeer van dynamiek en vertrouwen, waarin constructieve interactie ontstaat. Belangrijk is daarbij natuurlijk een open en actieve houding van de deelnemers.

Je beleeft tijdens de trainingsdagen zelf wat het is om op diverse manieren ‘leiding te krijgen (aansturen, motiveren, coachen, delegeren)’. Hierdoor ben je beter in staat je in te leven in wat jouw medewerker in diverse situaties nodig heeft. In dit kader worden onder andere bepaalde taken uitgevoerd door deelnemers, waaronder invulling geven aan een trainingsdag en het regelen van een locatie voor een vastgesteld budget.

Van leidinggevenden verwachten we in alle redelijkheid dat ze hun eigen leerproces kunnen 'managen' en zich volledig inzetten om hun eigen leerdoelen te realiseren. Naast de training ga je aan de slag met concrete opdrachten om het geleerde te integreren in je werksituatie. Van je direct leidinggevende verwachten we dat hij/zij betrokkenheid toont bij jouw proces. Door het voeren van tussentijdse gesprekken met je leidinggevende hou je hem/haar aangesloten.

De training bestaat uit vier blokken van drie dagen. De blokken zijn verspreid over een periode van ongeveer zes maanden, in totaal ben je 32 dagdelen aanwezig. In de periodes tussen de blokken breng je de opgedane kennis en ervaringen actief in de praktijk.
Alle deelnemers overnachten tijdens de trainingsblokken in het conferentieoord. Van Harte & Lingsma verzorgt de overnachtingen.

Blok 1: Een helder beeld krijgen

Feedback, communicatie, besluitvorming, psychologische testen, effectief situationeel leiderschap, leerstijlen, coachen, reflectie.

Blok 2: Verdieping

Onderhandelen, samenwerking, leiderschap vs. slachtofferschap, macht & invloed vergroten, effectief functioneren in lastige situaties, coachen, reflectie.

Blok 3: Team-ontwikkeling

Team leren, team ontwikkeling, persoonlijke leersituaties, casuïstiek, je leiderschap ontwikkelen, coachen, reflectie.

Blok 4: Zelfsturend team & eigen leiderschap ontwikkelen

Management game (met acteurs), programma op maat passend bij jouw persoonlijke leerpunten, persoonlijk leiderschapsstatuut, coachen, reflectie.

 

Elk blok start de eerste dag om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 op de laatste dag. Op de eerste en tweede dag van elk blok is er een avondprogramma. Voor het vierde blok wordt de locatie door de deelnemers zelf geregeld, met een beperkt budget. De faciliteiten kunnen hierdoor afwijken van die tijdens de eerste drie blokken.

"Niet in de KIM?"

Maarten Kien - Technical Manager/Quality Manager BührmannUbbens B.V.

Als je het niet kunt vinden in de KIM, ga er dan maar vanuit dat het er niet is.


"Acceleratie!"

Michel van Kesteren - Supermarktmanager Coop Supermarkten

Stel jezelf open en je zal accelereren, individueel en als groep!


"Ik weet nu hoe ik het anders moet doen"

Een bijzondere training, waar ik heb geëperimenteerd met ander gedrag en waar ik heb gemerkt wat dat voor invloed op anderen heeft. En vooral ook... waardoor ik overtuigd ben geraakt dat ik het toch echt anders moet doen. En het fijne is, ik weet nu ook hoe!


"Goede balans"

Marthe Wijs-van Lonkhuijzen - Teamleider/orthopedagoog NSDSK

Een goede balans tussen theorie, actie en reflectie die leiden tot mooie persoonlijke ontwikkeling.


"Deze training leiderschap draagt bij aan bewustwording"

Marco Bosma - manager Loders Croklaan

Training was soms best confronterend, dat kan op dat moment wel eens vervelend zijn maar is wel de beste manier om inzichten in je eigen gedrag te krijgen. Deze leiderschapstraining draagt bij aan bewustwording, ik heb beter inzicht in mijn eigen functioneren gekregen. Dit heeft effect gehad op de manier waarop ik mensen aanstuur. Dingen die voor mij heel vanzelfsprekend zijn bleken voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Daar houd ik nu rekening mee bij het geven van opdrachten. Ik communiceer nu veel duidelijker en leg veel meer uit dan ik vroeger deed.


"Geen trucjes"

Hilbert van Slooten - Manager Stater NV

Het draait bij het leidinggeven altijd om wat jezelf meeneemt. Deze training heeft daar veel aandacht voor. Geen trucjes, geen voorschreven gesprekstechnieken; Maar wat wil ik, wat past bij mij en hoe breng ik dan de boodschap over. Daar gaat het bij deze training om.


"Deze leiderschaps training heeft gemaakt dat ik weet wie ik ben"

Lex van Zuilen - manager Delta N.V.

Ik heb inzicht gekregen in wie ik ben en ook wie ik niet ben. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om de persoon die ik ben 'beter te maken'/ beter te worden voor mijzelf en ook anderen.
Deze leiderschaps training heeft gemaakt dat ik weet wie ik ben en waar ik voor sta en dat maakt dat het voor anderen duidelijk is wat ze aan me hebben
Ikzelf ben de leidraad is mijn motto geworden. De omgeving kan zeggen wie ik ben maar ik ben altijd nog zelf degene die bepaalt waar ik naar toe ga.


"Effect en impact"

Anne Diephuis - Manager Finance & Control Freia

Uitdagende leerervaring. Door de duur, diepgang en opzet van de KIM heeft deze training veel meer impact dan andere leiderschapstrainingen. Je wordt op natuurlijke wijze ondersteund en gemotiveerd om met jezelf en je mensen aan de slag te gaan en merkt uit feedback van je mensen dat deze training echt meehelpt een gedragsverandering te realiseren en daardoor effect en impact heeft!


"Ik kan nu sturen op het proces"

Dilshad Jabar - Unitmanager Vaarwegen Provincie Noord-Holland

Door deze training heb ik mezelf beter leren kennen. Ik ben op dit moment in staat om vanuit verschillende invalshoeken de situaties te bekijken. Tijdens deze training ben ik erachter gekomen dat ik overal controle over wil hebben. Ik was opzoek naar meer instrumenten om controle freak te worden. Door het volgen van KIM, kan ik afstand nemen van de inhoud en sturen op het proces. Ik kijk met een goed gevoel terug naar deze training.


"Je eigen leiderschap"

Karlo Drenkelford - HR-manager MKB Nederland

Als je door wil dringen tot je eigen leiderschap, wat waardevolle kwaliteiten zijn en waar het roer beter om moet, ontdek je dat regelen niet hetzelfde is als managen!


"Deze management training is heel afwisselend"

Peggy 't Zand - Groepsmanager Uitvoering Gemeente Purmerend

Ik vond de KIM managementtraining hartstikke leuk, het heeft echt een blijvende verandering teweeggebracht. Was soms best wel confronterend maar de omgeving voelde veilig en uitnodigend om de handschoen op te pakken en om te experimenteren met nieuw gedrag. Er was tijd en ruimte voor dingen waar je in je werk niet snel aan toe komt of doe je niet snel doet zoals experimenteren met nieuw gedrag.
De inhoud is heel goed, veel afwisseling tussen theorie en oefenen en ervaringen delen. Je leert veel van elkaar. Belangrijkste leerpunt voor mij is positieve zelfsturing. Ik heb mezelf en mijn mening beter op de kaart gezet waardoor mijn invloed groter is geworden. Ik denk nu meer in oplossingen in plaats van in problemen. Mijn mening doet er toe, ik word gehoord. Een leider leeft zijn droom, een lijder droomt zijn leven, leeft zijn drama.


"Je eigen kompas"

Nicolas van Geelen - Clusterleider Strategie en Kenniseconomie Provincie Zuid-Holland

Je wordt pas echt effectief in je werk als je je eigen kompas leert gebruiken. KIM leert je je eigen kompas beter kennen en vooral hoe je het kan gebruiken.
Door de insteek van de training leer je jezelf beter kennen. Daarmee krijg je veel scherper zicht waar je staat, wat je nog echt te leren hebt, wat je dus nog lang niet weet, wat je valkuilen zijn, waar je echt aan moet werken om effectiever te worden. Wat tevens sterk aan de training is, is dat de wetenschap wordt bijgebracht dat er niet een weg is naar Rome! Er is geen goed of fout. Er is alleen jezelf in een context. Daar heb je mee te dealen, daar liggen aangrijpingspunten. Voor iedereen.


"Deze management training is inspirerend van opzet"

Bernard Wamelink - manager Ziekenhuis Gelderse vallei

De wijze van opzet van deze training geeft energie. Deze management training is inspirerend van opzet, maakt echt dat je er in meegaat. De training is zo toepasbaar. Zo staat in de cursusmap de basis van een aantal theorieen lekker kort en bondig beschreven. De map staat op mijn bureau en die raadpleeg ik nog regelmatig, in tegenstelling tot andere mappen die onder in kast liggen.

Zijn hele concrete dingen die je kunt inbrengen uit je werkveld. Zaken waar je tegen aan bent gelopen kan je inbrengen, je krijgt door de trainer en groep spiegels voorgehouden hoe je het ook anders had kunnen aanpakken en daar kan je dus concreet van leren.

Uiteraard is het wel zo dat hoe meer je er in stopt, hoe meer je er uit krijgt
Ik ben me veel meer bewust geworden van dingen. Met name lastige situaties, zoals moeilijke gesprekken, daar neem ik meer tijd voor maken om me voor te bereiden en ik heb ook tools gekregen om beter met deze situaties om te gaan.


Wat is de KIM management training?

Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden (KIM) is een uitdagende en resultaatgerichte leiderschapstraining voor leidinggevenden/managers. Effectief leiderschap en de ontwikkeling van je leidinggevende kwaliteiten staan centraal in deze leiderschapstraining. Je leert je persoonlijke waarden en kwaliteiten te mobiliseren en uit te bouwen, en brengt opgedane inzichten direct in de praktijk. De deelnemers inspireren en motiveren elkaar en maken zich andere, effectievere en nieuwe vormen van communicatie, interactie en leidinggeven eigen. Want hoewel er ruimte is voor ‘tips en trucs’, bieden wij je graag meer.

Wat heb je aan deze leiderschapstraining?

Je dagelijks functioneren als manager verbetert doordat je jezelf beter leert kennen, je kennis verdiept, je concrete vaardigheden ontwikkelt en je talenten en valkuilen onderzoekt. Je vergroot je invloed en versterkt je leiderschap omdat je werkt vanuit je persoonlijke visie en waarden. Je hanteert je eigen stijl en wordt een complete, professionele manager en effectief leider. Je vindt en houdt een betere balans en kunt onnodige stress voorkomen. Daar zijn je medewerkers, de organisatie, maar vooral jijzelf bij gebaat.

Is deze management training wat voor jou?

KIM is een management training voor leidinggevenden op hbo- of academisch niveau, met hiërarchische bevoegdheden: je stuurt medewerkers aan, voert functioneringsgesprekken, bent verantwoordelijk voor de resultaten van een team of afdeling, etc. Je bent er klaar voor om een flinke sprong vooruit te maken in je leiderschap. Je ziet de meerwaarde van een zeer gevarieerde groep (max. 12 personen), en vindt het leuk om met en van elkaar te leren. We vragen van onze deelnemers een actieve inzet. Je bent bereid zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen leerdoelen te nemen. Wij weten uit ervaring dat de investering die je doet ruimschoots wordt gerechtvaardigd door de duurzame verbetering van je managementkwaliteiten en leiderschap.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • kun je flexibel schakelen tussen resultaat behalen en investeren in effectieve samenwerking.
 • ben je je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en je minder sterke kanten , waardoor je goed onderscheid kan maken tussen wat je zelf oppakt en wat je delegeert. Dit komt je geloofwaardigheid ten goede.
 • weet je hoe je overkomt op collega’s en welke invloed jouw doen én laten heeft op je team  of werkomgeving.
 • kan je je communicatie afstemmen op de situatie en draag je een positieve bijdrage aan effectieve interactie en een productief werkklimaat.
 • kun je sturen vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.
 • ben je in staat verantwoordelijkheid bij anderen te laten en eigenaarschap te stimuleren.
 • ben je voor jouw organisatie beter in staat om talentvolle medewerkers aan te trekken, te behouden en de ruimte te geven. 
 • zie én doe je wat nodig is om bij te dragen aan de ontwikkeling van je medewerkers/collega’s.
 • heb je zicht op je drijfveren en heb je een eigen visie op leiderschap ontwikkeld.
 • je vindt een goede balans en laat stress niet overheersen.
 • neem je verantwoordelijkheid over jouw eigen ontwikkeling.
 • ben je gelukkiger in je werk!

Context

Deze complexe, dynamische en snel veranderende tijd vraagt om leidinggevenden die zich kunnen aanpassen en tegelijkertijd hun eigen antwoorden kunnen vinden voor verschillende situaties en dilemma’s. Betrokken mensen die werken vanuit persoonlijk leiderschap: verantwoordelijkheid nemen, bewust keuzes maken en doen wat nodig is in je  werk en voor je eigen ontwikkeling.

Als leidinggevende zit je in een lastige positie. Je wilt je mensen op een prettige manier tegemoet treden en een constructieve sfeer scheppen, én er moeten ook resultaten worden geboekt. Het is soms goochelen met de belangen, wensen en eisen van de werkvloer,  je team én het hoger management. Heb je eigenlijk wel goed zicht op jezelf in die positie? Veel managers zijn vanuit inhoudelijke deskundigheid doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Zij komen er al snel achter dat managen een vak op zich is. En dat leiderschap niet hetzelfde is als leidinggeven. Als je leiding geeft en dat met hoofd én hart wilt doen, geeft de training KIM je onmisbare inzichten en ervaringen mee.

Ontwikkel je leiderschap

De ontwikkeling van je leiderschap is een cruciaal onderdeel in deze leergang. Je ontwikkelt je persoonlijke stijl en kwaliteiten en zet ze in om effectief leiding te geven. De training gaat daarbij ook in op persoonlijke aspecten, binnen de context van je taak als leidinggevende. Dat maakt de KIM tot een uitdagende en soms confronterende leiderschapstraining, met verrassende inzichten die direct toepasbaar zijn.

Opzet van de training

De training KIM biedt een mix van cognitief leren (theorie en vaardigheden) en 'ervaringsleren'. Het cognitieve deel omvat onder meer de kennis van diverse modellen en het leren hanteren van een helicopterview, verschillende leiderschapsstijlen, onderhandelen en conflicthantering, stress- en timemanagement. Ervaringsleren gebeurt onder meer door praktische oefeningen en interactie tussen deelnemers in de groep. Je experimenteert met de opgedane kennis, vaardigheden en gewenste attitude, en je oefent verschillende leiderschapsstijlen. Je ondergaat het leiderschap van anderen en geeft feedback en tips. Daarbij zorgen de trainers van Van Harte & Lingsma voor een sfeer van dynamiek en vertrouwen, waarin constructieve interactie ontstaat. Belangrijk is daarbij natuurlijk een open en actieve houding van de deelnemers.

Je beleeft tijdens de trainingsdagen zelf wat het is om op diverse manieren ‘leiding te krijgen (aansturen, motiveren, coachen, delegeren)’. Hierdoor ben je beter in staat je in te leven in wat jouw medewerker in diverse situaties nodig heeft. In dit kader worden onder andere bepaalde taken uitgevoerd door deelnemers, waaronder invulling geven aan een trainingsdag en het regelen van een locatie voor een vastgesteld budget.

Van leidinggevenden verwachten we in alle redelijkheid dat ze hun eigen leerproces kunnen 'managen' en zich volledig inzetten om hun eigen leerdoelen te realiseren. Naast de training ga je aan de slag met concrete opdrachten om het geleerde te integreren in je werksituatie. Van je direct leidinggevende verwachten we dat hij/zij betrokkenheid toont bij jouw proces. Door het voeren van tussentijdse gesprekken met je leidinggevende hou je hem/haar aangesloten.

De training bestaat uit vier blokken van drie dagen. De blokken zijn verspreid over een periode van ongeveer zes maanden, in totaal ben je 32 dagdelen aanwezig. In de periodes tussen de blokken breng je de opgedane kennis en ervaringen actief in de praktijk.
Alle deelnemers overnachten tijdens de trainingsblokken in het conferentieoord. Van Harte & Lingsma verzorgt de overnachtingen.

Blok 1: Een helder beeld krijgen

Feedback, communicatie, besluitvorming, psychologische testen, effectief situationeel leiderschap, leerstijlen, coachen, reflectie.

Blok 2: Verdieping

Onderhandelen, samenwerking, leiderschap vs. slachtofferschap, macht & invloed vergroten, effectief functioneren in lastige situaties, coachen, reflectie.

Blok 3: Team-ontwikkeling

Team leren, team ontwikkeling, persoonlijke leersituaties, casuïstiek, je leiderschap ontwikkelen, coachen, reflectie.

Blok 4: Zelfsturend team & eigen leiderschap ontwikkelen

Management game (met acteurs), programma op maat passend bij jouw persoonlijke leerpunten, persoonlijk leiderschapsstatuut, coachen, reflectie.

 

Elk blok start de eerste dag om 11.00 uur en eindigt rond 16.00 op de laatste dag. Op de eerste en tweede dag van elk blok is er een avondprogramma. Voor het vierde blok wordt de locatie door de deelnemers zelf geregeld, met een beperkt budget. De faciliteiten kunnen hierdoor afwijken van die tijdens de eerste drie blokken.

"Niet in de KIM?"


Maarten Kien Technical Manager/Quality Manager BührmannUbbens B.V.

Als je het niet kunt vinden in de KIM, ga er dan maar vanuit dat het er niet is.


"Acceleratie!"


Michel van Kesteren Supermarktmanager Coop Supermarkten

Stel jezelf open en je zal accelereren, individueel en als groep!


"Ik weet nu hoe ik het anders moet doen"


Een bijzondere training, waar ik heb geëperimenteerd met ander gedrag en waar ik heb gemerkt wat dat voor invloed op anderen heeft. En vooral ook... waardoor ik overtuigd ben geraakt dat ik het toch echt anders moet doen. En het fijne is, ik weet nu ook hoe!


"Goede balans"


Marthe Wijs-van Lonkhuijzen Teamleider/orthopedagoog NSDSK

Een goede balans tussen theorie, actie en reflectie die leiden tot mooie persoonlijke ontwikkeling.


"Deze training leiderschap draagt bij aan bewustwording"


Marco Bosma manager Loders Croklaan

Training was soms best confronterend, dat kan op dat moment wel eens vervelend zijn maar is wel de beste manier om inzichten in je eigen gedrag te krijgen. Deze leiderschapstraining draagt bij aan bewustwording, ik heb beter inzicht in mijn eigen functioneren gekregen. Dit heeft effect gehad op de manier waarop ik mensen aanstuur. Dingen die voor mij heel vanzelfsprekend zijn bleken voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Daar houd ik nu rekening mee bij het geven van opdrachten. Ik communiceer nu veel duidelijker en leg veel meer uit dan ik vroeger deed.


"Geen trucjes"


Hilbert van Slooten Manager Stater NV

Het draait bij het leidinggeven altijd om wat jezelf meeneemt. Deze training heeft daar veel aandacht voor. Geen trucjes, geen voorschreven gesprekstechnieken; Maar wat wil ik, wat past bij mij en hoe breng ik dan de boodschap over. Daar gaat het bij deze training om.


"Deze leiderschaps training heeft gemaakt dat ik weet wie ik ben"


Lex van Zuilen manager Delta N.V.

Ik heb inzicht gekregen in wie ik ben en ook wie ik niet ben. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om de persoon die ik ben 'beter te maken'/ beter te worden voor mijzelf en ook anderen.
Deze leiderschaps training heeft gemaakt dat ik weet wie ik ben en waar ik voor sta en dat maakt dat het voor anderen duidelijk is wat ze aan me hebben
Ikzelf ben de leidraad is mijn motto geworden. De omgeving kan zeggen wie ik ben maar ik ben altijd nog zelf degene die bepaalt waar ik naar toe ga.


"Effect en impact"


Anne Diephuis Manager Finance & Control Freia

Uitdagende leerervaring. Door de duur, diepgang en opzet van de KIM heeft deze training veel meer impact dan andere leiderschapstrainingen. Je wordt op natuurlijke wijze ondersteund en gemotiveerd om met jezelf en je mensen aan de slag te gaan en merkt uit feedback van je mensen dat deze training echt meehelpt een gedragsverandering te realiseren en daardoor effect en impact heeft!


"Ik kan nu sturen op het proces"


Dilshad Jabar Unitmanager Vaarwegen Provincie Noord-Holland

Door deze training heb ik mezelf beter leren kennen. Ik ben op dit moment in staat om vanuit verschillende invalshoeken de situaties te bekijken. Tijdens deze training ben ik erachter gekomen dat ik overal controle over wil hebben. Ik was opzoek naar meer instrumenten om controle freak te worden. Door het volgen van KIM, kan ik afstand nemen van de inhoud en sturen op het proces. Ik kijk met een goed gevoel terug naar deze training.


"Je eigen leiderschap"


Karlo Drenkelford HR-manager MKB Nederland

Als je door wil dringen tot je eigen leiderschap, wat waardevolle kwaliteiten zijn en waar het roer beter om moet, ontdek je dat regelen niet hetzelfde is als managen!


"Deze management training is heel afwisselend"


Peggy 't Zand Groepsmanager Uitvoering Gemeente Purmerend

Ik vond de KIM managementtraining hartstikke leuk, het heeft echt een blijvende verandering teweeggebracht. Was soms best wel confronterend maar de omgeving voelde veilig en uitnodigend om de handschoen op te pakken en om te experimenteren met nieuw gedrag. Er was tijd en ruimte voor dingen waar je in je werk niet snel aan toe komt of doe je niet snel doet zoals experimenteren met nieuw gedrag.
De inhoud is heel goed, veel afwisseling tussen theorie en oefenen en ervaringen delen. Je leert veel van elkaar. Belangrijkste leerpunt voor mij is positieve zelfsturing. Ik heb mezelf en mijn mening beter op de kaart gezet waardoor mijn invloed groter is geworden. Ik denk nu meer in oplossingen in plaats van in problemen. Mijn mening doet er toe, ik word gehoord. Een leider leeft zijn droom, een lijder droomt zijn leven, leeft zijn drama.


"Je eigen kompas"


Nicolas van Geelen Clusterleider Strategie en Kenniseconomie Provincie Zuid-Holland

Je wordt pas echt effectief in je werk als je je eigen kompas leert gebruiken. KIM leert je je eigen kompas beter kennen en vooral hoe je het kan gebruiken.
Door de insteek van de training leer je jezelf beter kennen. Daarmee krijg je veel scherper zicht waar je staat, wat je nog echt te leren hebt, wat je dus nog lang niet weet, wat je valkuilen zijn, waar je echt aan moet werken om effectiever te worden. Wat tevens sterk aan de training is, is dat de wetenschap wordt bijgebracht dat er niet een weg is naar Rome! Er is geen goed of fout. Er is alleen jezelf in een context. Daar heb je mee te dealen, daar liggen aangrijpingspunten. Voor iedereen.


"Deze management training is inspirerend van opzet"


Bernard Wamelink manager Ziekenhuis Gelderse vallei

De wijze van opzet van deze training geeft energie. Deze management training is inspirerend van opzet, maakt echt dat je er in meegaat. De training is zo toepasbaar. Zo staat in de cursusmap de basis van een aantal theorieen lekker kort en bondig beschreven. De map staat op mijn bureau en die raadpleeg ik nog regelmatig, in tegenstelling tot andere mappen die onder in kast liggen.

Zijn hele concrete dingen die je kunt inbrengen uit je werkveld. Zaken waar je tegen aan bent gelopen kan je inbrengen, je krijgt door de trainer en groep spiegels voorgehouden hoe je het ook anders had kunnen aanpakken en daar kan je dus concreet van leren.

Uiteraard is het wel zo dat hoe meer je er in stopt, hoe meer je er uit krijgt
Ik ben me veel meer bewust geworden van dingen. Met name lastige situaties, zoals moeilijke gesprekken, daar neem ik meer tijd voor maken om me voor te bereiden en ik heb ook tools gekregen om beter met deze situaties om te gaan.


Trefwoorden:

Aansturen van medewerkers

Resultaten bereiken

Relaties bouwen

Richting geven


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

PDF wordt nu gedownload....
Wil je deze week door een van onze trainingsadviseurs teruggebeld worden over deze training en jouw leervraag?

Ja Nee, bedankt

PDF brochure per e-mail ontvangen
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Er is aanvullende informatie naar jouw e-mailadres verzonden. Indien je deze informatie niet ontvangt, kijk dan ook eerst even in de spam of onbelangrijke e-mail map.

Bedankt voor het insturen van het wachtlijst verzoek. Wij nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op (tijdens kantooruren).

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!