Training Invloed & Leiderschap - blended


Trainingscategorie: Leiderschap en Management

De blended training Invloed & Leiderschap is een dynamische training die erg inspeelt op de tijdgeest van nu en je verder brengt in je persoonlijk leiderschap. Centraal staat het effectiever worden in communicatie, interactie en leiderschaps- en beïnvloedingsvaardigheden. Groepsleren wordt afgewisseld met e-learning. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van blended learning en krijgt de training een vorm die aansluit op jouw werksituatie. Buiten de bijeenkomsten om geef je zelf vorm aan je leertraject, waarbij je het leren dicht bij je werkcontext kan betrekken.

De resultaten van de training Invloed & Leiderschap zijn gelijk aan die van de trainingen KIM en KIM/NL.

Trefwoorden:

Beïnvloeden

Jezelf leiden

Resultaten bereiken
Wat is de training Invloed & Leiderschap?

In de blended training Invloed & Leiderschap staat het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap centraal. Je vergroot je effectiviteit als leider op een manier die bij je past en die jou en je collega’s/werkgever dient. Daarbij gaat het om:

 • effectiever aansturen en beïnvloeden
 • beter communiceren
 • creëren en uitdragen van je eigen visie
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leer- en ontwikkelproces als professional
 • constructief bijdragen aan jouw organisatie

Wat heb je aan deze leiderschapstraining?

Je wordt effectiever en gelukkiger in je werk. Je vergroot je invloed en je versterkt je eigen leiderschap.
Je verdiept je kennis, ontwikkelt je concrete vaardigheden en onderzoekt jouw talenten en valkuilen. Daarnaast biedt de training je een aantal zeer praktische tools op het gebied van communicatie, interactie en leiderschapsvaardigheden.

Is de training Invloed en Leiderschap iets voor jou?

De training Invloed en Leiderschap is voor leidinggevenden én niet-leidinggevende professionals op hbo- of academisch niveau. Zowel managers en hiërarchisch leidinggevenden, als beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en projectleiders maken met deze training een sprong vooruit in hun (persoonlijk) leiderschap.

In deze training wordt gebruik gemaakt van:

 • het (e)boek Leidmotief,
 • handouts met theorie en oefeningen,
 • een online community,
 • online leren,
 • een managementgame met acteurs,
 • psychologische testen en
 • video-feedback

Resultaat van deze persoonlijke leiderschapstraining

Na de training Invloed & Leiderschap:

 • weet je flexibel te schakelen tussen resultaat behalen, effectief samenwerken en communiceren.
 • weet je hoe je overkomt op collega’s en welke invloed jouw doen én laten heeft op je team of werkomgeving.
 • ben je je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en kunt ze doelbewuster inzetten.
 • leer je beter om te gaan met je minder sterke kanten, wat je geloofwaardigheid ten goede komt.
 • kun je sturen vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.
 • kun je eigenaarschap nemen over jouw eigen ontwikkeling.
 • ben je in staat te doen wat werkelijk nodig is om bij te dragen aan resultaten of ontwikkeling van je medewerkers/collega’s.
 • heb je je eigen positie (als leider) helder en kunt daar vanuit op verantwoordelijkheid sturen.
 • weet je de verantwoordelijkheid te laten waar die hoort en verantwoordelijkheid bij anderen te bevorderen.
 • draagt jouw inbreng bij aan een goed en productief werkklimaat.
 • heb je zicht op je drijfveren en heb je een eigen visie op leiderschap ontwikkeld.

Context
Deze complexe, dynamische en snel veranderende tijd vraagt om leidinggevenden en professionals die zich snel kunnen aanpassen en hun eigen antwoorden kunnen vinden. Betrokken mensen die werken vanuit persoonlijk leiderschap: die verantwoordelijkheid nemen, bewust keuzes maken en doen wat nodig is in hun werk en voor hun eigen ontwikkeling.
Persoonlijk leiderschap is jezelf kunnen sturen in complexe omgeving, in verbinding met de wereld om je heen en in interactie met collega’s en klanten, zodat je meer invloed en impact verkrijgt. Als professional (al dan niet leidinggevend) zoek jij naar manieren om je vermogen zelf antwoorden te geven verder te ontwikkelen, en je invloed, autonomie en leervermogen te vergroten.

Opzet van de training Invloed & Leiderschap

In organisaties wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd en is het van belang dat het leren dicht op de werkplek plaatsvindt. Deze training biedt die flexibiliteit, doordat een groot gedeelte online kan plaatsvinden. Interactie en leren op de werkplek is een belangrijk uitgangspunt in de opzet.
Invloed & Leiderschap biedt je door vorm en inhoud dan ook een uitgelezen mogelijkheid Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren te leren kennen en eigen te maken. Samen met je groepsgenoten en de trainer, maar ook zelfstandig, creëer je je eigen leerproces. Je leert met en van elkaar, zowel in groepsverband als op afstand.
Groepsmomenten, individuele opdrachten, coaching on the job door een collega-deelnemer en het gebruik van e-learning tools, geven je de mogelijkheid om veel te leren over leiderschap en tegelijkertijd je eigen kleur te geven aan deze training. Deelname vraagt zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en een aanzienlijke tijdsinvestering. Een investering die zich terugbetaalt in het effectiever en met meer bezieling functioneren. Een waardevolle opbrengst voor jou, maar zeker ook voor je collega’s en organisatie.

De training beslaat een periode van ongeveer zes maanden.

Start training: Onderzoeken leerbehoefte (periode van vier weken)
Je start je training zelfstandig met online opdrachten. Je onderzoekt door middel van gesprekken met je manager en eventueel collega’s wat je precies wilt leren. Je doet kennis op over leerstijlen, communicatie en je persoonlijkheid in relatie tot je functioneren. Je bereidt je zo voor op het eerste groepsmoment. Tussen de bijeenkomsten krijg je opdrachten mee, met als doel het geleerde in de praktijk te brengen.

Blok 1: Hoe functioneer ik nu, wat doe ik effectief, wat niet?
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerp aan bod:  feedback, communicatie, besluitvorming, leiderschap en managementrollen. Centraal in dit blok staat het helder krijgen van hoe je nu functioneert, communiceert en samenwerkt in relatie tot je eigen leerdoelen.

Blok 2: Omgaan met belangen, verdiepen, kiezen
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerp aan bod: Onderhandelen, Situationeel Leiderschap, Proactief leiderschap. Daarnaast maak je een keuze wat jij wilt veranderen om effectiever te worden.

Managementgame: Beïnvloeden, samenwerken en impact genereren in de praktijk - 1 dag
Je experimenteert met het geleerde in een managementgame (1 dag van 9.00 uur tot 20.00 uur). Samen met je groepsgenoten oefen je in communicatie en managementvaardigheden. Samenwerken, effectiviteit, doelbewust handelen en het aangaan van dialoog staat centraal.

Blok 3: Teamontwikkeling en samenwerken
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerpen aan bod: teamleren, teamontwikkeling, inzetten van talent, samenwerking en dialoog. Centraal staat onderzoeken en ervaren hoe teams effectief samenwerken en welke rol jij hierin speelt.

Blok 4: Mijn leiderschap: waar sta ik nu en hoe ga ik verder?
Als deelnemersteam creëren jullie deze dag (1 dag van 9.00 uur tot ongeveer 20.00 uur) en leveren jullie je opbrengst op! Centraal staat: visie op leiderschap, leeropbrengst, succes vieren.

 

Tussen de blokken leer je zelfstandig of in contact met mededeelnemers over thema’s als stressmanagement, timemanagement, macht, RET (invloed van je gedachten op je gedrag). Je kiest naast de aangeboden kennis ook je eigen bronnen waarvan je wilt leren.
In blokken 1, 2 en 3 is er een avondprogramma. De training vindt dan plaats op een conferentieoord, de overnachtingen worden geregeld door Van Harte & Lingsma. De managementgame vindt plaats in Duinzigt, te Oegstgeest. Het laatste blok wordt gefaciliteerd en geregeld door de groep zelf.

"Confronterend, uitdagend en resultaatgericht."

Freek Klaassen - (online) Marketing adviseur FK Marketingsupport

Het format van de training (veel zelf doen, in een online omgeving, afgewisseld met groepssessies) heeft mij geholpen bepaalde valkuilen (sneller) in te zien, mij uitgedaagd er concreter mee aan de slag te gaan en daarnaast hebben de theorien, de diverse modellen, de praktijkoefeningen/opdrachten en het sparren met de trainers mijn leiderschap enorm ' verzwaard'. Gewicht gegeven. Rust en meer zekerheid. Ik zie de ruimte om er mee te spelen en ik ervaar dat als erg plezierig.


"Stevigheid en overtuigingskracht"

Deelnemer TIL

De reden dat ik deelnam aan de TIL was om meer stevigheid en overtuigingskracht te ontwikkelen. Ik wilde meer uit mezelf en mijn functie halen om effectiever mijn doelen te bereiken.
Voor mij is een belangrijke ontwikkelstap geweest dat ik meer zicht heb gekregen op mijn eigen gedrag in besluitvormingsprocessen. Waar ik eerst geneigd was om in snelle oordeelsvorming te vervallen, sta ik nu juist open voor andere ideeën, meningen en nieuwe ontwikkelingen van buitenaf. Hierdoor sta ikzelf steviger en kan ik anderen ook meer meenemen in mijn initiatieven.
Erg helpend waren de manier waarop het programma online en klassikaal ingericht is en de confrontatie met mezelf, de trainer en mijn groepsgenoten.


Wat is de training Invloed & Leiderschap?

In de blended training Invloed & Leiderschap staat het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap centraal. Je vergroot je effectiviteit als leider op een manier die bij je past en die jou en je collega’s/werkgever dient. Daarbij gaat het om:

 • effectiever aansturen en beïnvloeden
 • beter communiceren
 • creëren en uitdragen van je eigen visie
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leer- en ontwikkelproces als professional
 • constructief bijdragen aan jouw organisatie

Wat heb je aan deze leiderschapstraining?

Je wordt effectiever en gelukkiger in je werk. Je vergroot je invloed en je versterkt je eigen leiderschap.
Je verdiept je kennis, ontwikkelt je concrete vaardigheden en onderzoekt jouw talenten en valkuilen. Daarnaast biedt de training je een aantal zeer praktische tools op het gebied van communicatie, interactie en leiderschapsvaardigheden.

Is de training Invloed en Leiderschap iets voor jou?

De training Invloed en Leiderschap is voor leidinggevenden én niet-leidinggevende professionals op hbo- of academisch niveau. Zowel managers en hiërarchisch leidinggevenden, als beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en projectleiders maken met deze training een sprong vooruit in hun (persoonlijk) leiderschap.

In deze training wordt gebruik gemaakt van:

 • het (e)boek Leidmotief,
 • handouts met theorie en oefeningen,
 • een online community,
 • online leren,
 • een managementgame met acteurs,
 • psychologische testen en
 • video-feedback

Resultaat van deze persoonlijke leiderschapstraining

Na de training Invloed & Leiderschap:

 • weet je flexibel te schakelen tussen resultaat behalen, effectief samenwerken en communiceren.
 • weet je hoe je overkomt op collega’s en welke invloed jouw doen én laten heeft op je team of werkomgeving.
 • ben je je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en kunt ze doelbewuster inzetten.
 • leer je beter om te gaan met je minder sterke kanten, wat je geloofwaardigheid ten goede komt.
 • kun je sturen vanuit vertrouwen in plaats vanuit controle.
 • kun je eigenaarschap nemen over jouw eigen ontwikkeling.
 • ben je in staat te doen wat werkelijk nodig is om bij te dragen aan resultaten of ontwikkeling van je medewerkers/collega’s.
 • heb je je eigen positie (als leider) helder en kunt daar vanuit op verantwoordelijkheid sturen.
 • weet je de verantwoordelijkheid te laten waar die hoort en verantwoordelijkheid bij anderen te bevorderen.
 • draagt jouw inbreng bij aan een goed en productief werkklimaat.
 • heb je zicht op je drijfveren en heb je een eigen visie op leiderschap ontwikkeld.

Context
Deze complexe, dynamische en snel veranderende tijd vraagt om leidinggevenden en professionals die zich snel kunnen aanpassen en hun eigen antwoorden kunnen vinden. Betrokken mensen die werken vanuit persoonlijk leiderschap: die verantwoordelijkheid nemen, bewust keuzes maken en doen wat nodig is in hun werk en voor hun eigen ontwikkeling.
Persoonlijk leiderschap is jezelf kunnen sturen in complexe omgeving, in verbinding met de wereld om je heen en in interactie met collega’s en klanten, zodat je meer invloed en impact verkrijgt. Als professional (al dan niet leidinggevend) zoek jij naar manieren om je vermogen zelf antwoorden te geven verder te ontwikkelen, en je invloed, autonomie en leervermogen te vergroten.

Opzet van de training Invloed & Leiderschap

In organisaties wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd en is het van belang dat het leren dicht op de werkplek plaatsvindt. Deze training biedt die flexibiliteit, doordat een groot gedeelte online kan plaatsvinden. Interactie en leren op de werkplek is een belangrijk uitgangspunt in de opzet.
Invloed & Leiderschap biedt je door vorm en inhoud dan ook een uitgelezen mogelijkheid Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren te leren kennen en eigen te maken. Samen met je groepsgenoten en de trainer, maar ook zelfstandig, creëer je je eigen leerproces. Je leert met en van elkaar, zowel in groepsverband als op afstand.
Groepsmomenten, individuele opdrachten, coaching on the job door een collega-deelnemer en het gebruik van e-learning tools, geven je de mogelijkheid om veel te leren over leiderschap en tegelijkertijd je eigen kleur te geven aan deze training. Deelname vraagt zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en een aanzienlijke tijdsinvestering. Een investering die zich terugbetaalt in het effectiever en met meer bezieling functioneren. Een waardevolle opbrengst voor jou, maar zeker ook voor je collega’s en organisatie.

De training beslaat een periode van ongeveer zes maanden.

Start training: Onderzoeken leerbehoefte (periode van vier weken)
Je start je training zelfstandig met online opdrachten. Je onderzoekt door middel van gesprekken met je manager en eventueel collega’s wat je precies wilt leren. Je doet kennis op over leerstijlen, communicatie en je persoonlijkheid in relatie tot je functioneren. Je bereidt je zo voor op het eerste groepsmoment. Tussen de bijeenkomsten krijg je opdrachten mee, met als doel het geleerde in de praktijk te brengen.

Blok 1: Hoe functioneer ik nu, wat doe ik effectief, wat niet?
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerp aan bod:  feedback, communicatie, besluitvorming, leiderschap en managementrollen. Centraal in dit blok staat het helder krijgen van hoe je nu functioneert, communiceert en samenwerkt in relatie tot je eigen leerdoelen.

Blok 2: Omgaan met belangen, verdiepen, kiezen
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerp aan bod: Onderhandelen, Situationeel Leiderschap, Proactief leiderschap. Daarnaast maak je een keuze wat jij wilt veranderen om effectiever te worden.

Managementgame: Beïnvloeden, samenwerken en impact genereren in de praktijk - 1 dag
Je experimenteert met het geleerde in een managementgame (1 dag van 9.00 uur tot 20.00 uur). Samen met je groepsgenoten oefen je in communicatie en managementvaardigheden. Samenwerken, effectiviteit, doelbewust handelen en het aangaan van dialoog staat centraal.

Blok 3: Teamontwikkeling en samenwerken
In een blok van twee dagen (aankomst dag één 13.00 uur, vertrek dag twee 16.30 uur) komen de volgende onderwerpen aan bod: teamleren, teamontwikkeling, inzetten van talent, samenwerking en dialoog. Centraal staat onderzoeken en ervaren hoe teams effectief samenwerken en welke rol jij hierin speelt.

Blok 4: Mijn leiderschap: waar sta ik nu en hoe ga ik verder?
Als deelnemersteam creëren jullie deze dag (1 dag van 9.00 uur tot ongeveer 20.00 uur) en leveren jullie je opbrengst op! Centraal staat: visie op leiderschap, leeropbrengst, succes vieren.

 

Tussen de blokken leer je zelfstandig of in contact met mededeelnemers over thema’s als stressmanagement, timemanagement, macht, RET (invloed van je gedachten op je gedrag). Je kiest naast de aangeboden kennis ook je eigen bronnen waarvan je wilt leren.
In blokken 1, 2 en 3 is er een avondprogramma. De training vindt dan plaats op een conferentieoord, de overnachtingen worden geregeld door Van Harte & Lingsma. De managementgame vindt plaats in Duinzigt, te Oegstgeest. Het laatste blok wordt gefaciliteerd en geregeld door de groep zelf.

"Confronterend, uitdagend en resultaatgericht."


Freek Klaassen (online) Marketing adviseur FK Marketingsupport

Het format van de training (veel zelf doen, in een online omgeving, afgewisseld met groepssessies) heeft mij geholpen bepaalde valkuilen (sneller) in te zien, mij uitgedaagd er concreter mee aan de slag te gaan en daarnaast hebben de theorien, de diverse modellen, de praktijkoefeningen/opdrachten en het sparren met de trainers mijn leiderschap enorm ' verzwaard'. Gewicht gegeven. Rust en meer zekerheid. Ik zie de ruimte om er mee te spelen en ik ervaar dat als erg plezierig.


"Stevigheid en overtuigingskracht"


Deelnemer TIL

De reden dat ik deelnam aan de TIL was om meer stevigheid en overtuigingskracht te ontwikkelen. Ik wilde meer uit mezelf en mijn functie halen om effectiever mijn doelen te bereiken.
Voor mij is een belangrijke ontwikkelstap geweest dat ik meer zicht heb gekregen op mijn eigen gedrag in besluitvormingsprocessen. Waar ik eerst geneigd was om in snelle oordeelsvorming te vervallen, sta ik nu juist open voor andere ideeën, meningen en nieuwe ontwikkelingen van buitenaf. Hierdoor sta ikzelf steviger en kan ik anderen ook meer meenemen in mijn initiatieven.
Erg helpend waren de manier waarop het programma online en klassikaal ingericht is en de confrontatie met mezelf, de trainer en mijn groepsgenoten.


Trefwoorden:

Beïnvloeden

Jezelf leiden

Resultaten bereiken


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

PDF wordt nu gedownload....
Wil je deze week door een van onze trainingsadviseurs teruggebeld worden over deze training en jouw leervraag?

Ja Nee, bedankt

PDF brochure per e-mail ontvangen
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Er is aanvullende informatie naar jouw e-mailadres verzonden. Indien je deze informatie niet ontvangt, kijk dan ook eerst even in de spam of onbelangrijke e-mail map.

Bedankt voor het insturen van het wachtlijst verzoek. Wij nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op (tijdens kantooruren).

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!