Privacy statement

Disclaimer, privacyverklaring

Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Van Harte & Lingsma deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Van Harte & Lingsma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Daarnaast is Van Harte & Lingsma niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Freia B.V. of aan haar labels en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Van Harte & Lingsma is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring legt Van Harte & Lingsma, gevestigd te (2341 BV) Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 40D uit welke persoonsgegevens Van Harte & Lingsma verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Van Harte & Lingsma respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.h-l.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Van Harte & Lingsma worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Van Harte & Lingsma te maken hebben. Van Harte & Lingsma houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Van Harte & Lingsma of wanneer u anderszins contact heeft met Van Harte & Lingsma, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Van Harte & Lingsma, legt Van Harte & Lingsma de door u opgegeven gegevens vast. Van Harte & Lingsma bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Van Harte & Lingsma geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Van Harte & Lingsma gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Van Harte & Lingsma of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Van Harte & Lingsma naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Van Harte & Lingsma bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Van Harte & Lingsma te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Van Harte & Lingsma kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Van Harte & Lingsma raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Van Harte & Lingsma maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Van Harte & Lingsma beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website van Van Harte & Lingsma worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Van Harte & Lingsma hiermee de werking van de website.

Van Harte & Lingsma probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast maakt Van Harte & Lingsma gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Van Harte & Lingsma inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Harte & Lingsma heeft hier geen invloed op. Van Harte & Lingsma heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies
Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Van Harte & Lingsma tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Van Harte & Lingsma.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Van Harte & Lingsma opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@h-l.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Van Harte & Lingsma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Van Harte & Lingsma via info@h-l.nl.


Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!