Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Onze visie op leren

Stilstaan bij groei

Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat hun belangrijkste kapitaal bestaat uit de mensen die er werken. Zij zien in dat zij als ‘lerende organisatie’ de beste kansen hebben om te floreren. De sterk centraal geleide organisatie waarin iedereen wacht op de besluiten van hogerhand is passé.
Langzamerhand wordt duidelijk dat in een dergelijke bedrijfsstructuur ongelooflijk veel potentieel verloren gaat. Men wil nu dat leidinggevenden het leiderschap van hun medewerkers gaan vergroten. Dat zij het talent en het vermogen van hun mensen gaan benutten en ont wikkelen. En dat medewerkers zelf ook stilstaan bij wat zij doen, hoe zij het doen en of zij hun werk wellicht beter of met meer zin en plezier kunnen doen.

Doorléven en dóórleven

Momenteel zien we in de samenleving een verschuiving van het hoofd naar het hart. Van snel, sneller, snelst naar slow. Naar mindfulness. Met aandacht leven en écht contact ervaren. Mensen hebben het verlangen zinvol bezig te zijn en niet alleen professionele maar ook persoonlijke resultaten te boeken. Zelfontwikkeling is nodig om zinvol te kunnen werken aan doelen die ertoe doen – zowel qua werk als privé. Voorwaarde is wel dat die ontwikkeling plaatsvindt op een niveau dat verder gaat dan het aanleren van tips en trucs. Om duurzaam te zijn en blijvende resultaten op te leveren, moeten de gewenste veranderingen werkelijk doorleefd worden.

Duurzame veranderingen

Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering kun je alleen maar vanuit jezélf teweegbrengen.
Wij helpen onze deelnemers daarom uit hun comfortzone te stappen, zelf verantwoordelijkheid te nemen en de – soms ongemakkelijke – realiteit onder ogen te zien. Pas dán start het leerproces.
Daarbij begeleiden wij elke deelnemer persoonlijk en leggen steeds verbindingen met de eigen waarden, de werkcontext en de interacties met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden zodoende zichtbaar gemaakt en met compassie doorbroken.

Leren en ontwikkelen op drie niveaus

1. Gedrag en vaardigheden

Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten, leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate  toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het eerste niveau minder groot zijn.

2. Patronen in denken, voelen en doen

Leren op het tweede niveau vraagt om het verlaten van de eigen ‘comfortzone’ en het betreden van de ‘effortzone’. Dat kan gepaard gaan met weerstand, wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft  nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk.

3. Het zijnsniveau

Op dit leerniveau gaat het om persoonlijke waarden en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een echte transformatie; zowel van het individu als van de  organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo’n persoonlijke transformatie (verankerd in het ‘zijn’) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op team- en organisatieniveau. We spreken dan van een ‘lerende organisatie’.


Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!