Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Teamcoaching

De vraag

Een afdeling van een grote rijksoverheidsinstantie wil de effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid verbeteren. Klanten moeten beter en sneller worden geholpen. Om dit proces te ondersteunen, komen er resultaatverantwoordelijke teams en teamcoaches. Er wordt gevraagd om en stijl van leidinggeven die gericht is op coaching, aanspreken op gedrag, respectvolle bejegening van de professional, en voorbeeldgedrag. Dit geldt voor de teamcoaches op de vestigingen, maar ook voor de directie en districtsmanagers/hoofden (managementteam).

Ons antwoord

Als kick-off organiseren wij een eendaagse startbijeenkomst met alle leidinggevenden. Daarna volgt twee trainingsprogramma’s

 • ‘Train de teamcoach’, dat bestaat uit vier blokken van twee dagen, waarin de teamcoaches (5 groepen) zelf teamontwikkeling ervaart als startende leergroep (van M1 naar M3) en reflecteert, oefent en kennis deelt met betrekking tot de rol van de teamcoach.
 • ‘Coach de teamcoach’ dat bestaat uit vier blokken van twee dagen, waarin de leidinggevenden (1 groep) zelf teamontwikkeling ervaart als startende leergroep (van M1 naar M3) en reflecteert, oefent en kennis deelt met betrekking tot de rol van de leidinggevende van de teamcoach.

Centraal staat de ‘Lingsma coachingsmethodiek’ gebaseerd op de vier succesfactoren (meetlat, eigenaarschap, hier en nu en ijsberg). Na het 4 x 2 daagse
trainingsprogramma, inclusief intervisie, bestaat de mogelijkheid van coaching op de werkplek (side-coaching).

Resultaten

De resultaten voor de hoofden/districtsmanagers en teamcoaches zijn:

 • inzicht in het verschil tussen leidinggeven, managen en coachen;
 • een nieuw perspectief op de dilemma’s, die bij deze rollen komen kijken (ontwikkelaar versus beoordelaar);
 • terugkoppeling over hun voorkeur in leidinggevende en coachstijl en de mate waarin ze daar nu effectief in zijn;
 • inzicht in wanneer welke stijl het beste werkt;
 • de vier pijlers van coaching kennen en kunnen toepassen;
 • coachtechnieken die ze kunnen toepassen ten bate van diepgang en resultaat;
 • inzicht in de toepassing van coaching in relatie met de organisatiedoelen en persoonlijke doelen en stijl van de medewerker.

Middelen

Als basis voor het teamcoachen wordt gewerkt met de Lingsma Coachingmethodiek (meetlat, eigenaarschap, hier en nu en ijsberg). In de trainingsblokken wordt daarnaast gewerkt met de vier componenten van Thema Gecentreerde Interactie (TGI): Ik, Wij, Taak & Globe. Deze vier componenten zijn onlosmakelijk verbonden (systeemdenken) en worden in een voortdurende wisselwerking en interactie gebalanceerd. Zo werkt bijvoorbeeld de teamcoach in de context van de afdeling aan taken en resultaten (taak), met inzet van zijn eigen kwaliteiten en talenten (ik). Om dit te realiseren is samenwerking met anderen nodig. Zo ontstaat een dynamisch leerproces.

Uitwerking programma

Bovenstaande heeft geleid tot het volgende programma.

 • Interviews/consultatie enkele vertegenwoordigers van alle managementlagen.
 • Startbijeenkomst met alle leidinggevenden, 1 dag.
 • Themabijeenkomsten coaching met directie, 2 x 24 uurs sessie.
 • Training Coach de teamcoach voor hoofden/districtsmanagers, 4 x 2 dagen (coach de coach) + intervisie (3 dagdelen).
 • Training Teamcoaching voor teamcoaches, 4 x 2 dagen + intervisie (3 dagdelen).

De blokken van de 2 trainingsprogramma’s zijn in grote lijnen gelijk, in plaats van medewerker of team wordt er in het programma ‘Coach de teamcoach’ steeds Teamcoach gezet.

Blok 1: hoe coach je een medewerker van een resultaatverantwoordelijk team (IK)
Coaching wordt gemakkelijker als de basis sociale en communicatieve vaardigheden aanwezig zijn, makkelijk feedback gevraagd en gegeven wordt, de manager zicht heeft op de effecten van eigen communicatie en interactie bij anderen etc.

Onderwerpen:

 • Inleiding, doel van dit programma en koppeling aan strategie van de afdeling
 • Gewenst resultaat deelnemer, leervragen
 • Wanneer leiden, managen en coachen?
 • Stellen van heldere doelen, wat verwacht je van de ander?
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Coaching van de ander: drie petten (leider, manager, coach)
 • Verantwoordelijkheid coach en coachee (do’s en dont’s)
 • Communicatie en interactiemodellen
 • Veel oefenen: Alles gelieerd aan eigen praktijksituaties
 • Praktijkopdracht

Blok 2: hoe coach je een team op taken en resultaten (TAAK)
In blok 2 maken de teamcoaches de transfer van managementstijl naar coachstijl, van sturen op resultaat naar begeleiden op ontwikkeling van competenties. De basis voor coaching wordt gelegd middels twee coachmethodieken nl. MMOT en Lingsma.
De leidinggevenden brengen ervaringen in uit eigen praktijk. Aan de hand van deze casuïstiek biedt de trainer kort een theoretisch kader. Vervolgens oefenen de leidinggevenden de coachtechnieken in oefensituaties die zijn gebaseerd op hun werkpraktijk. Dit blok eindigt met een praktijkopdracht.

Onderwerpen:

 • Bespreken praktijkopdracht
 • Wanneer managen, wanneer coachen?
 • Management- en coachingsstijlen S1-S4 (test)
 • Omgaan met weerstand
 • Eigen leiderschap creëren
 • Coaching van de ander, Lingsma-methodiek
 • Alles gelieerd aan eigen praktijksituaties
 • Wat ga je nu anders doen en hoe dit te monitoren?
 • Praktijkopdracht

Blok 3: Hoe coach je het teamproces (WIJ)
In blok 3 ligt de focus op het coachen van het team (als groep) en managen van weinig gemotiveerde medewerkers.

Onderwerpen:

 • Bespreken praktijkopdrachten
 • Wat is boven/onder verwachting gegaan (m.b.t. uitvoering praktijk)
 • Coaching-/feedbackcultuur binnen de organisatie
 • Verdieping Lingsma methodiek, toegespitst op teams
 • Groepsdynamiek en groepsontwikkeling(sfasen)
 • IJsberg, overtuigingen
 • Oefenen met acteurs
 • Aanscherpen eigen leervraag
 • Elkaar coachen op ontwikkeling
 • Praktijkopdracht
 • Intervisie

Blok 4: Hoe coach je een team binnen een hectische/veranderende omgeving (GLOBE)
Voor deze module worden ook enkele directieleden en districtsmanager uitgenodigd om de context te schetsen waarin de teamcoaches (gaan) werken en met elkaar in dialoog deze context te verkennen.

Onderwerpen:

 • Bespreken praktijkopdracht
 • Verkennen en bespreken van de thema’s rondom coaching resultaatverantwoordelijke teams (met districtsmanager en/ of directie)
 • Theorie over soorten groepen
 • Voorbereiden van casuïstiek uit de praktijk (door deelnemers, maar ook door districtsmanager en/of directie)
 • Oefenen met coachen team: overige deelnemers “spelen” het team
 • Reflectie op eigen leerdoel (kwaliteit en valkuil) aan de hand van video opname
 • De schaduwkant van de teamcoach
 • Analyse van eigen team(s), elkaar coachen
 • Reflectie op succesbeelden n.a.v. de startbijeenkomst versus huidige realiteit
 • Persoonlijk statuut
 • Borging
 • Intervisie

Tussen de blokken wordt er gewerkt met duo’s of leerteams, die bij elkaar komen om te oefenen en elkaar te coachen, ondersteunen.

Praktijkopdrachten
De volgende praktijkopdrachten kunnen de training ondersteunen:

 • Uitzetten en analyseren van een 360 graden feedback met betrekking tot relevante bedrijfs- en functiecompetenties van het functieprofiel, aangevuld met persoonlijkheidstesten.
 • Analyse maken van taakvolwassenheid van individuele medewerkers en team en plan van aanpak maken om individuele medewerker, team naar een hoger niveau te coachen (zowel in resultaat als in leren ontwikkelen).
 • Voeren van een coachgesprek met een medewerker, maken van een reflectieverslag met feedback van de coachee.

Side-Coaching (optioneel)
De teamcoach en de H&L coach zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van een bevredigend resultaat. Beiden kunnen aangeven als het geboden niet meer in lijn ligt met de afgesproken doelstellingen of resultaten. De mogelijkheden zijn:

 • H&L coach – teamcoach
 • H&L coach – met groep teamcoaches
 • H&L coach – team (van de teamcoach)

 

Download hieronder deze case als pdf

Download aanvullende informatie


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!