Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Sterker leiderschap

De vraag

De opdrachtgever vraagt Van Harte & Lingsma een training uit te voeren op het  gebied van leidinggeven en persoonlijk leiderschap, gebaseerd op onze managementtraining KIM (Communicatie, Interactie en management-vaardigheden).
De in company training is bedoeld voor leidinggevenden (MBO+/HBO/WO), met als doel versterking van het leiderschap en kwaliteit van interactie.

Ons antwoord

We stellen diverse KIM-varianten voor, eventueel aangevuld met tussentijdse intervisiebijeenkomsten. Vóór de training krijgen de deelnemers opdrachten, zoals het formuleren van leerdoelen, voorbereiden van een presentatie en het invullen van een aantal vragenlijsten. In de training werken we met eigen casuïstiek van deelnemers. We wisselen theorie af met het actief oefenen van vaardigheden. De trainer nodigt de deelnemers uit hun houding ten opzichte van zichzelf, medewerkers, werkomgeving (klanten) en organisatie, onder de loep te nemen. De deelnemers ervaren hoe zij zichzelf en anderen leiden en sturen. Hierbij ontdekken zij waar sterktes en aandachtspunten liggen. Deelnemers experimenteren in een veilige setting met nieuw gedrag.

Resultaten

De uitvoering van dit programma bereikt dat de deelnemers:

 • hun leiderschapsstijl aanpassen aan de situatie en de medewerker;
 • handvatten krijgen om hun medewerkers/ team te sturen en coachen op doelen en ontwikkeling, door:
 • duidelijke doelen te stellen en afspraken te maken,
 • medewerkers aan te spreken en feedback te geven op gedrag en output,
 • medewerker te motiveren en te coachen in hun ontwikkeling,
 • te oefenen met diverse tweegesprekken,
 • zich meer bewust zijn van hun voorbeeldgedrag,
 • inzicht in eigen kwaliteiten en tekortkomingen in het leidinggeven;
 • inzicht in onderliggende overtuigingen en opvattingen met betrekking tot taakopvatting en leiderschapsrol;
 • meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen.

Middelen

Tijdens de training werken we met een combinatie van KIM werkvormen, testen en praktijkopdrachten. We gebruiken diverse methodieken en interventies: Situationeel Leidinggeven, Cirkel van acht, Kernkwaliteiten, DIDW, BOB, PIP, Roos van Leary. Er wordt gebruik gemaakt van Mijn H&L als online platform voor de leergroep om tussentijds informatie, kennis en voortgang te delen.
Optioneel zijn individuele intakes, en de managementgame in blok 4.

Uitwerking programma

We gaan uit van 4 x 2 dagen, inclusief intakegesprekken. Afhankelijk van de leerdoelen, budget en andere voorwaarden kunnen onderwerpen, werkvormen en duur van het programma verschillen. In een training van Van Harte & Lingsma staat zelfsturing, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid centraal. Deze thema’s worden verweven door het gehele programma. Dit betekent dat de deelnemers mede-eigenaar zijn van het trainingsprogramma en medeverantwoordelijk voor het succes.
Het programma kent drie leerlijnen:

 • Managementvaardigheden. Kennis van jezelf als manager, theorie en vaardigheden om individuen en teams te kunnen managen. Richting geven, dialoog voeren en talenten benutten. Voeren van tweegesprekken.
 • Persoonlijk leiderschap. Reflectie op jezelf, achterhalen wat anders kan, leren om keuzes te maken in het eigen handelen en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Eigenaarschap en authenticiteit.
 • De cultuur & (kern)waarden van de organisatie.

Schematisch ziet het programma er als volgt uit:

schema-training-leidinggeven

Optioneel: Intakes
De deelnemers hebben ieder individueel een intakegesprek met de trainer. In dit intakegesprek legt de trainer het programma uit en inventariseert deze de leervragen. Op basis hiervan kan het programma nog op onderdelen worden aangepast.

Presentatie
Elke deelnemer bereidt een presentatie voor over (eigen) leiderschap

Tests
De deelnemers maken vooraf een aantal tests waarvan de resultaten worden benut gedurende de training. Deze tests zijn: een persoonlijkheidstest (gebaseerd op The Big Five en Level 5 Leadership Good2Great), vragenlijst over Situationeel Leiderschap (Hersey & Blanchard), vragenl ijst leerstijlen (Kolb), conflicthanteringstijlen (Thomas Kilmann) en een assertiviteitsvragenlijst (SIG).

Blok 1: Ik als leidinggevende
In dit blok staat beeldvorming over het eigen functioneren centraal. Tijdens oefeningen en interactie met de andere deelnemers wordt zichtbaar of het eigen gedrag effectief is of niet. Elke deelnemer houdt een presentatie over (eigen) leiderschap. Er wordt gereflecteerd op het eigen gedrag aan de hand van testuitslagen over persoonlijkheid, leerstijlen en assertiviteit. Feedback geven en ontvangen. Leiderschap vs. slachtofferschap.

Tussen blok 1 en blok 2: 360 graden feedback halen bij anderen (partner, medewerker, leidinggevende) om het zelfbeeld en de geformuleerde leerdoelen te toetsen.

Blok 2: Ik & mijn medewerker
Dit blok gaat over het leidinggeven aan medewerkers. We behandelen ‘situationeel leidinggeven’ en deelnemers krijgen feedback op hun eigen voorkeursstijlen. Sturen op output en het bevorderen van persoonlijk leiderschap van medewerkers is een belangrijke focus. We oefenen tweegesprekken, met casuïstiek van de deelnemers als uitgangspunt. Bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprek, functioneringsgesprek, beoordeling, conflicthantering. Hierbij kunnen we gebruikmaken van acteur(s).

Tussen blok 2 en blok 3: Opstarten persoonlijk project en bespreken van ervaringen uit blok 2 met hun leidinggevende.

Blok 3: Ik & mijn team
In het derde blok leren de deelnemers de dynamiek en de processen in teams te doorgronden aan de hand van groepsontwikkelingsfasen en systeemtheorie.
We staan stil bij het sturen op teamontwikkeling. Deelnemers maken een analyse van het eigen team en komen tot een plan van aanpak om hun team verder te ontwikkelen. Kernkwaliteiten (Ofman) en theorie over macht en interactiestijlen (Leary) komen in dit blok aan de orde om de eigen effectiviteit in sturen en beïnvloeden te vergroten. De trainer neemt in dit blok meer afstand van de groep. Hierdoor komt ook aandacht te liggen op groepsdynamische processen en de wijze waarop de deelnemers zichzelf en anderen effectief sturen. De deelnemers zullen nieuwe dingen moeten laten zien en brengen eigen leersituaties in.

Tussen blok 3 en blok 4: deelnemers werken verder aan hun persoonlijk project en formuleren een eigen visie op leiderschap. En bespreken de ervaringen uit blok 3 met hun eigen leidinggevende.

Blok 4: Ik & Mijn organisatie
De nadruk in dit blok ligt op het borgen van geleerd gedrag en actuele leiderschapsthema’s van de deelnemers. We spelen een managementgame (optioneel, dag 1) waarin de geleerde managementvaardigheden terugkomen. In de game simuleren we een bedrijfssituatie met behulp van acteurs, om het geleerde gedrag te oefenen.
Op dag 2 presenteren de deelnemers de resultaten van hun persoonlijk project. Het blok wordt afgesloten met het opstellen van een eigen leiderschapsstatuut, op basis van persoonlijke visie, resultaatverantwoordelijkheid en de organisatiecontext. Naar aanleiding van dit statuut wordt een persoonlijk actieplan opgesteld en aan elkaar gepresenteerd.

Download hieronder deze case als pdf

Download aanvullende informatie


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!