Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Leiderschap High Potentials

De vraag

Van Harte & Lingsma verzorgt al een aantal jaren de basistraining van beginnend managers en potentials bij een grote Nederlandse verzekeraar. Op grond van de goede ervaringen met deze trajecten kwam de vraag of wij ook een bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van de ‘high-potentials’. Tot de high-potentials worden leidinggevenden en senior stafmedewerkers gerekend die hebben bewezen over bovengemiddelde kwaliteiten te beschikken. Ze zijn derhalve ‘voorbestemd’ om op termijn deel uit te gaan maken van de zogenaamde Top 40. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40 – 45 jaar.

De focus van het traject dient te liggen op het vergroten en versterken van het persoonlijk leiderschap (personal excellence). Van de high-potentials wordt verwacht dat ze vanuit een authentieke en integere persoonlijkheid de organisatie in beweging brengen, risico’s nemen en de status-quo ‘verstoren’. Op de achtergrond speelt voortdurend mee dat de opdrachtgever als organisatie een enorme imagoschade heeft geleden door de financiële crisis en daarin met name het woekerpolis dossier. Veel ‘oud-denken’ ligt vast in de huidige Top 40, vandaar ook dat er dringend behoefte is aan vers bloed, nieuw elan en een echt klantgerichte focus.

Ons antwoord

In het kader van de vraag wilden we de deelnemers niet alleen cognitief en mentaal prikkelen, maar ze vooral ook fysiek, emotioneel en spiritueel uitdagen. Heel bewust is ervoor gekozen niet te spreken van een training. Een training immers suggereert een meer instrumentele en op vaardigheden gerichte benadering. Gegeven het feit dat binnen de organisatie – in het kader van organisatieontwikkeling – vaak gesproken wordt in termen van ‘op reis zijn’, is besloten de leergang te typeren als een leiderschapsreis: op weg naar Meesterschap. Van Harte & Lingsma bood een reisdoel, een kader en een rode draad.

Resultaten

De resultaten laten zich het beste verwoorden door deelnemers zelf:

Meer focus, betere keuzes en verlegde grenzen
“Toen ik de reis startte was ik een teamspeler die overal op het veld wilde staan. Ik speelde het spel waarvan ik dacht dat de trainer, mijn medespelers en publiek het wilde zien. Ik was een teamspeler die redelijk weet waar hij goed in is, maar niet wist wat ik daarmee wilde bereiken. Nu ben ik een speler die weet wat zijn unieke bijdrage is en die daar op focust en als gevolg daarvan een betere speler kan worden. Een speler die weet wat hij wil, waar hij voor staat en wat zijn doel is. Mijn collega’s hebben gezien dat ik meer focus, betere keuzes maak en grenzen verleg om mijn doelstellingen te behalen en naar mijn visie te leven. Ze zijn blij met mijn openheid over mijn eigen ontwikkeling en mijn aandacht voor hun ontwikkeling en vertellen me ook dat ze hierdoor zelf geïnspireerd raken… en daar word ik dan weer gelukkig van!”

Wezenlijke ontwikkeling
“Het traject reikt je een kans aan om een wezenlijke ontwikkeling te maken in persoonlijk leiderschap.”

Waar sta ik echt voor?
“Voor mij waren het de eerste stappen op een leiderschapsreis. Een mooie spiegel om jezelf te herontdekken. Antwoorden op vragen als: “Waar sta ik echt voor?” hebben positief bijgedragen. Mijn collega’s hebben gemerkt dat de focus nog meer is komen te liggen op het hier en nu. Ook het vertrouwen in het team en het loslaten van de gebaande paden is opgemerkt.”

Durf besluiten te nemen
“Op de volgende punten heeft de leergang mijn gedrag versterkt: Neemt nog eerder en sneller verantwoordelijkheid, durft besluiten te nemen, ook als die niet alleen op eigen aandachtsgebied liggen en gaat nog meer voor mensen op de afdeling staan. Helpt de afdeling groeien, “accepteert geen stilstand”. Explicieter en nog beter geworden in het uitspreken van waardering. Geeft veel verantwoordelijkheid wat weer veel vertrouwen geeft. Kan nog beter luisteren en daarmee inschatten waar hulp echt nodig is.”

Beter op mijn plek
“Tijdens deze leiderschapsreis ben ik binnen het bedrijf nog beter op mijn plek gekomen. Ik kan mezelf direct verbinden met mijn omgeving. De reis heeft hieraan bijgedragen en me meer inzicht gegeven.”

Herkennen van je eigen kracht
“Mijn manager heeft aangegeven dat ik het afgelopen jaar zichtbaar aan mijn eigen ontwikkeling heb gewerkt. In de feedback die ik daarover heb gevraagd, noemt hij als waargenomen  leiderschapsontwikkeling: ‘rust, herkennen van je eigen kracht, passie, drive en daar ook voor kiezen; goed en snel schakelen met DN/MT-leden’. Daar naar gevraagd geeft een collega aan dat ik mijzelf meer laat leiden door mijzelf dan door wat anderen van mij vinden. Als recent voorbeeld noemt hij ‘het gemak waarmee ik mijn functie in het kader van de transformatie wegsnijd’. Hij geeft aan dat ik vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten uitstraal. Ik ben blij dat deze feedback zo goed aansluit op mijn eigen beeld van mijn ontwikkeling.”

Middelen

Tijdens de reis is gebruikt gemaakt van een grote variëteit aan interventies. Het verloop van de reis bepaalde welke. De open structuur bood hiervoor de ruimte.

Ongestructureerd werken met alleen een Primaire Taak (inhoud) en een Secundaire Taak (bestudering van en sturing op het proces). Slechts een tijdsblok werd gegeven. Geen bemoeienis van de begeleiders.

 • doel van deze interventie is om in relatief korte tijd de patronen en automatismen bij individuele deelnemers zichtbaar te maken.

360° feedback interviews gedurende de hele leergang.

 • doel is om deelnemers voortdurend in contact te laten treden met hun context, zodat niet alleen hun eigen waarneming en zelfbeeld als input voor ontwikkeling telt, maar ook de spiegel van  anderen.

Individuele sharings: elke deelnemer wordt gedurende 25 minuten gespiegeld door trainer/coaches en overige deelnemers inzake de geloofwaardigheid, authenticiteit en integriteit van zijn/haar ontwikkeling.

 • doel is om te komen tot een verdiept (zelf-)inzicht

Sweatlodge ceremonie: een oud Indiaans ritueel, een fysieke, emotionele en spirituele ervaring

 • doel: heling, reiniging en versterking

Film “As it is in heaven” van Kai Pollack, en nabespreking

 • doel: op een beschouwende manier zicht krijgen op het eigen Innerlijke Theater, onderhuidse opvattingen, verlangens en angsten die het zichtbare en waarneembare gedrag sturen.

Door deelnemers zelf ontworpen workshops over leiderschap

 • doel: deelnemers een podium geven om een bepaald thema over leiderschap goed voor het voetlicht te brengen, prikkelend en inspirerend. Oefening in presenteren, boeien en binden.

Mindfullness

 • doel: aandacht focussen op het hier en nu.

Proeve in Meesterschap

 • doel hiervan was om deelnemers in de vorm van een concreet project of een concrete actie verbinding te maken met de organisatie en daarin iets neer te zetten wat hout snijdt en resultaat oplevert voor de organisatie.

Uitwerking programma

Ons inziens is het met name de ervaring die beklijft. Om authentiek en integer te kunnen opereren, is het daarbij van belang dat leidinggevenden allereerst zichzelf leren kennen met al hun plussen en minnen en zicht krijgen op wat voor hen authenticiteit is. Met andere woorden; welk potentieel draagt elke high-potential in zich en hoe dit verder te ontwikkelen en daarbij trouw te blijven aan zichzelf (authentiek) en van daaruit de verbinding te maken met de organisatie (integer).

Belangrijk om in deze te benadrukken, is dat er sprake was van een hoge mate van vertrouwen met onze opdrachtgever. Dit gaf de mogelijkheid om een programma op hoofdlijnen aan te bieden. Een grote mate van vrijheid was ons inziens namelijk gewenst om nauw aan te kunnen sluiten bij wat zich al reizende zou aandienen en tegelijkertijd een grote mate van eigenaarschap te leggen bij de deelnemers om zichzelf hierin te leiden. Dit mag je wat ons betreft van een high-potential verwachten.

Programma op hoofdlijnen

Het reisdoel van deze bijzondere leiderschapsreis bestond uit een zogenaamde ‘proeve in meesterschap’, waarbij deelnemers een belangrijke impact op de organisatie gaan hebben.

Het kader bestond uit de Dynamic Balanced Leadership Scorecard. (DBLS) Een instrument dat ontwikkeld is vanuit het gedachtegoed van Generative Leadership. Goed leiderschap, écht leiderschap kenmerkt zich doordat het ‘iets’ genereert, zaken teweegbrengt. Het genereert ruimte voor persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfverantwoordelijkheid (IK). Het genereert kwalitatieve interacties en effectieve samenwerkingsverbanden (WIJ). Vanuit resultaatverantwoordelijkheid draagt het bij aan kwalitatief goed producten en diensten (TAAK) én het beïnvloedt de context, de omgeving door er meer zin en betekenis aan te geven (GLOBE).

De rode draad werd bepaald door de thema’s van de seizoenen, waarbij we gestart zijn in de Herfst. Deze reis hebben we thematisch vormgegeven. We hebben nauwe aansluiting gezocht bij een universeel en cyclisch ontwikkelprogramma, zoals de natuur ons dat jaar in jaar uit doet ervaren. Juist ook om het zo in de beleving en ervaring van deelnemers te verankeren, dat leren en ontwikkelen nooit stopt. Het was een reis door de seizoenen, waarbij elk seizoen zijn eigen thema heeft:

 • Herfst = loslaten/ruimte maken
 • Winter = rusten/verdiepen
 • Lente = uitlopen/ontluiken/met hernieuwde energie iets vormgeven
 • Zomer = oogsten/vieren

Download deze informatie als pdf

Download aanvullende informatie


PDF download
Laat hier je gegevens achter - dank je.
(Alle velden zijn verplicht)

Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!