Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Cases

Sterker leiderschap en betere interactie

De opdrachtgever vraagt Van Harte & Lingsma een training uit te voeren op het  gebied van leidinggeven en persoonlijk leiderschap, gebaseerd op onze managementtraining KIM (Communicatie, Interactie en management-vaardigheden).
De in company training is bedoeld voor leidinggevenden (MBO+/HBO/WO), met als doel versterking van het leiderschap en kwaliteit van interactie. Lees hier meer.

Leidinggeven zonder macht

Opdrachtgever wil het persoonlijk leiderschap, de interactie- en de beïnvloedingsvaardigheden van niet-leidinggevenden versterken. Van Harte & Lingsma is gevraagd medewerkers met coördinerende taken (zonder formele macht) te trainen in het beter aansturen van collega’s. Lees hier meer.

'Leiderschapsreis' voor high potentials

Van Harte & Lingsma verzorgt al een aantal jaren de basistraining van beginnend managers en potentials bij een grote Nederlandse verzekeraar. Op grond van de goede ervaringen met deze trajecten kwam de vraag of wij ook een bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van de ‘high-potentials’. Lees hier meer.

Gelukkig werken

Naar aanleiding van een reorganisatie, de introductie van een nieuwe manier van werken en nieuwe teamhoofden is ‘Gezond in ’t Werk’ een belangrijk thema voor deze opdrachtgever. Een deel van de medewerkers is in een negatieve spiraal gekomen en de sfeer is verslechterd. De directie wil dit op een positieve manier doorbreken. De training moet om een gezonde manier van werken bevorderen. Lees hier meer.

Training adviseren

De uitvoeringsorganisatie van een ministerie moet aantoonbaar bedrijfsmatiger en publieksgerichter werken: effectiever, goedkoper en transparanter. Adviseurs moeten hun expertise anders gaan inzetten nu zij meer een ‘regierol’ hebben. In deze rol moeten zij visie, strategie, en kaders voor beleid en uitvoering kunnen en durven implementeren ten behoeve van het primaire proces. Aan ons is gevraagd om de adviseurs hierbij te ondersteunen met een training op maat. Lees hier meer.

Teamcoaching

Een afdeling van een grote rijksoverheidsinstantie wil de effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid verbeteren. Klanten moeten beter en sneller worden geholpen. Om dit proces te ondersteunen, komen er resultaatverantwoordelijke teams en teamcoaches. Er wordt gevraagd om en stijl van leidinggeven die gericht is op coaching, aanspreken op gedrag, respectvolle bejegening van de professional, en voorbeeldgedrag. Dit geldt voor de teamcoaches op de vestigingen, maar ook voor de directie en districtsmanagers/hoofden (managementteam). Lees hier meer.

Communicatie in de zorg

Een ziekenhuis krijgt te maken met een fusie. Dat noodzaakt tot goede, heldere en open communicatie. Om dit proces optimaal te laten verlopen moet er beter worden gecommuniceerd en moeten medewerkers zich meer bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. Om het afdelingsbeleid goed uit te kunnen voeren wordt het team getraind om zich actief en effectief communicerend op te stellen. Meer...

Winstgevende Teamontwikkeling

Een commercieel bedrijf verwacht een drukke periode en wil die gezond en productief doorkomen. Het gaat goed met het bedrijf, maar zij hebben het gevoel dat er meer potentie in zit en vragen daarbij ondersteuning van H-L. Er vindt een managerswisseling plaats, waarbij van de medewerkers een actieve rol wordt verwacht. Kortom men wil een sterk team formeren om de komende tijd goed door te komen. Ofwel men wil de schaatsen slijpen voordat het gaat vriezen. Meer...

Gesprekken voeren binnen de overheid

Een in company training richt zich op het eigen vermogen van de medewerkers om zelf antwoorden te vinden. Deze instelling heeft ons gevraagd hen een stap verder te helpen bij het voeren van moeilijke gesprekken, zoals slecht nieuwsgesprekken maar ook onderhandelen, omgaan met valkuilen en het doorbreken van vastgelopen interacties. Hoe ga je om met weerstand en kun je feedback geven en ontvangen? Meer...

Gemeentelijke managementontwikkeling

Deze gemeente wil veranderen naar een professionele, correcte en efficiënte, dienstverlenende organisatie, die kan inspelen op vragen uit de samenleving. Ontwikkeling van het managementpotentieel is nodig. Investeren in goede managers verstevigt hun band met de organisatie. Medewerkers zullen zich moeten aansluiten bij de snelle ontwikkelingen, want gezamenlijk vergroten zij de slagkracht en het innovatievermogen van de organisatie. Meer...

Cultuuromslag in de bouw

Een regionaal bedrijf,  Europees marktleider gaat wereldwijd opereren. Mondialisering en schaalvergroting leidt tot een steeds sterkere concurrentie. Het bedrijf is overgenomen door een mondiaal opererende partij die vrij stevige rendementseisen eist. De cultuur is van oudsher gemoedelijk, enthousiast, loyaal en vrij hiërarchisch. Nieuw management zorgt voor cultuurverandering waarbij het mobilliseren van veranderkracht cruciaal is. Professioneel management/leiderschap van middle management is nodig. Meer...

Veranderen in de financiële dienstverlening

In de bankwereld is sprake van turbulentie op de mondiale geldmarkt (overnames) en een permanente onzekerheid. Het leren opereren en sturen in een turbulente, ambigue wereld met een bombardement aan eisen noopt tot continue vernieuwing en het bepalen van de juiste koers. Ingrijpende ontwikkelingen vragen om snel schakelen. Centrale vraag is: wie is in staat het leiderschap dat nodig is te verwerven en te tonen om leer- en verandervermogen tot op de operationele vloer te genereren. Meer...


Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!