Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies.
Door te klikken op ‘ik ga akkoord’ accepteer je deze cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies lees je in onze privacyverklaring.

Akkoord


Referenties

De referenties van kandidaten van onze assessments lees je hieronder.

Referenties opdrachtgevers:

 

Bewustzijn over de slag die we met elkaar moeten maken

Ingrid Rustemeijer, Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Senior beleidsadviseur HR,  Afdeling Human Resources
Opdrachtgever assessments

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de afgelopen twee jaar een transitietraject doorgemaakt met de ondersteunende afdelingen, op weg naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Als transitieteam stelden we in samenspraak met alle betrokkenen de kerncompetenties vast voor onze vernieuwde organisatie: ‘lerend vermogen’, ‘samenwerken’, ‘klantbetrokkenheid’ en voor leidinggevenden ‘verbindend leiderschap’. Doel van het assessment centre (AC) was om in gesprek te gaan over het belang van die competenties en te onderzoeken in hoeverre deze al in huis waren.

Persoonlijke aanpak
Het assessmenttraject was omvangrijk en uitdagend: maar liefst 135 mensen uit diverse lagen van de organisatie wilden we uitnodigen voor het AC. Uit vijf aanbieders kozen we uiteindelijk voor Van Harte & Lingsma; als trainingsbureau geen onbekende partij bij de HvA, maar op assessmentgebied hadden we nog niet eerder samengewerkt. Aan de hand van het gedegen assessmentplan en enkele goede gesprekken waren wij er als transitieteam van overtuigd dat we dit partnership wilden aangaan. Spannend was nog wel hoe men in de rest van de organisatie op die keuze zou reageren. De persoonlijke aanpak en afwijkende stijl van H&L was misschien niet helemaal wat de gevestigde orde verwachtte van het instrument assessment. Wat de doorslag gaf, was dat H&L inhoudelijk heel sterk was en zich als meedenkende en kritische partner in ons verandertraject presenteerde. Daarbij was van het begin af aan duidelijk dat H&L sterk gericht was op ontwikkeling, maar tegelijkertijd het eigenaarschap van die ontwikkeling liet waar het hoorde: bij ons als opdrachtgever en bij de deelnemers aan het AC. Die benadering paste goed bij waar de HvA als organisatie naar toe wil.

Snel schakelen
De assessments strekten zich uit over een periode van ongeveer vier maanden. In die tijd - en ook in de maanden van voorbereiding en afronding - bleek H&L inderdaad een betrouwbare samenwerkingspartner, die verantwoordelijkheid nam voor wat er gebeurde maar ons ook op ónze verantwoordelijkheden wees. We hadden wekelijks contact, de lijnen waren transparant, de communicatie was altijd to-the-point en helder. Onverwachte zaken losten we in overleg snel op, zodat het proces niet werd verstoord. Zowel voor ons als voor H&L was het een hele tour om iedereen binnen korte tijd in te plannen, maar ook hierin konden we snel schakelen en was H&L erg flexibel. Door de tijd en de intensiteit van het contact voelde het steeds meer als een collegiale band, in plaats van een opdrachtgever-leveranciersrelatie.

Verwachtingen managen
In de rapportages achteraf ontbraken de gebruikelijke theoretische verhandelingen en algemeenheden zoals we die kenden uit andere assessments. Voor sommige deelnemers was dat een prettige verrassing (‘helder en concreet’), anderen hadden een flink pakket tekst verwacht en waren teleurgesteld. Dat was een leerpunt voor ons. We moesten gedurende het hele proces de verwachtingen managen en blíjven uitleggen wat het doel was van het AC: het gesprek voeren over het belang van de kerncompetenties in het kader van de transitie. De mate waarin en de manier waarop men binnen de organisatie met de resultaten van het AC aan de slag is gegaan, verschilt. Op individueel niveau gebeurt er van alles: leidinggevenden zijn gericht met hun team aan de slag gegaan, er zijn vervolgtrajecten ingezet, een aantal medewerkers heeft afspraken gemaakt over coaching, training of loopbaanstappen. Niet overal leeft het nog even sterk, maar organisatie-breed bestaat er beslist meer bewustzijn en duidelijkheid over de slag die we met elkaar te maken hebben.


Maatwerk en persoonlijke aandacht

Jeffrey de la Rambeljé - Gemeente Haarlemmermeer
HRM-adviseur / Opleidingsadviseur
opdrachtgever assessments

Van Harte & Lingsma onderscheidt zich in de markt door het geleverde maatwerk en de persoonlijke aandacht. Voor zowel ons als opdrachtgever als de assessment-kandidaat. Een gekwalificeerd bureau dat goed luistert naar onze vraag en ondanks die klantgerichtheid ook objectief en kritisch blijft.

We hadden geen eerdere ervaring met Van Harte & Lingsma toen we met ze in zee gingen, ik kende ze niet eens. Nu nemen we verschillende assessments af, zowel voor selectie, loopbaan als ontwikkeling. Geen vaststaande producten, maar maatwerk: we kijken in onderling overleg wat per specifieke casus het beste werkt. Er is persoonlijke aandacht voor de aanvragers (de HRM-er en de leidinggevende van de kandidaten). Deze worden voorafgaand aan het assessment altijd benaderd om de context door te nemen. Hierbij wordt alles gecheckt, ook wat voor Van Harte & Lingsma wellicht bijzonder of raar overkomt.

De assessmentdag zelf geeft de kandidaat echt inzicht in zijn of haar kunnen, met name bij de ontwikkelassessments. Dit gebeurt op de dag zelf door directe feedback voor de kandidaat tijdens het interview en tijdens de simulaties. Dat is de grootste meerwaarde. Het is natuurlijk afhankelijk van de achterliggende vraag, maar overall wordt er zeker mobiliteitswinst behaald. Mensen maken stappen, horizontaal of verticaal. Dit zien we ook achteraf op de werkvloer: daadwerkelijke stappen en zelfzicht. Blinde vlekken worden blootgelegd.

De rapportages na afloop zijn duidelijk. Ze schetsen de context, maar geven ook het beeld van de kandidaat. Ook hier weer is maatwerk mogelijk om de duidelijkheid per geval te vergroten. Ze zijn cognitief gericht én op competenties en vaardigheden, goed leesbaar, niet te lang en to the point.

Kortom, ik beveel Van Harte & Lingsma aan, vanwege hun maatwerk en persoonlijke aandacht.


Het operationaliseren van strategie naar gedrag

Tina Elewaut - Pathé
Director HR
opdrachtgever assessments

De meerwaarde van Van Harte & Lingsma is dat ze zich kunnen verplaatsen in ons en daardoor goed advies geven. Wat vooral opvalt is de betrokkenheid in het hele proces, van begin tot eind. Contactmomenten vooraf, tussentijds en aan het eind.

Het voortraject was custom made. Zo hebben we samen de lat heel helder kunnen bepalen. Waar doen we de 3 of de 4? Waar ligt echt het verschil wat we belangrijk vinden? In ons geval was Leiderschap een belangrijk issue. Om van te voren helder te hebben hoe we dat vertalen  en waar iemand dan concreet aan moet voldoen, is erg fijn.

Daarnaast hebben we goed met elkaar nagedacht hoe we zaken kunnen inrichten, waarbij H&L een goede adviesrol heeft gepakt én ook aan alle facetten heeft gedacht: planmatig, maar ook praktisch (bv wie is contactpersoon). De verschillende stakeholders zijn meegenomen in de overwegingen.
Ook de kleine dingetjes die het prettig maken in de samenwerking kregen aandacht: bijvoorbeeld checken of alles goed is ontvangen. En vanuit de kandidaten: De persoonlijke aandacht. Dat stelt ze echt in staat om ze naar zich zelf te laten kijken.

Door die persoonlijke betrokkenheid, advies op maat en de visie van H&L op leiderschap kregen we wat we nodig hadden om het verschil te maken bij onze vraagstukken. Wat wij als organisatie willen bereiken werd in concreet menselijk gedrag vertaald. Dat was niet zo bij vroegere assessments. De nieuwe mensen die we aan hebben genomen wisten nu concreet hoe ze kunnen bijdragen aan onze strategie. Daarmee waren ze direct een aanvulling om onze strategische doelstellingen behalen.

Het voelde ook goed om onze kandidaten op assessment te sturen. Door de voorbereiding kregen we een beeld van waar we ze naar toe stuurden als ze op assessment gingen. Geen koud psychologisch bureau, maar een plek waar ze een beleving meemaakten en waar mensen welkom worden geheten. Dat past erg bij hoe wij naar onze gasten kijken.

Na afloop van het assessment konden onze nieuwe mensen concreet aan de slag met wat ze in het assessment hebben meegekregen. Dat zorgt voor een stuk bewustwording: er zijn geen verrassingen en wel duidelijkheid. Het advies van H&l staat helder op papier. Mensen kunnen zelf keuzes maken, ook als het niet iets voor ze is. Wat je al een beetje wist wordt zwart op wit expliciet.

Dat is een van de sterke kanten: het operationaliseren van strategie naar gedrag.


De manier waarop ieder assessment wordt vormgegeven, bevalt me prima

Jacqueline Spits - Synobsys Nederland BV
HR manager
opdrachtgever assessments

Al langere tijd was ik op zoek naar een bureau dat assessments aanbiedt om zowel mensen te testen op hun geschiktheid voor een specifieke functie binnen onze organisatie, als ook om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Concrete aanleiding om met Van Harte & Lingsma (H&L) samen te gaan werken was de positieve ervaring van een van onze medewerkers. Deze medewerker wilde graag een ontwikkelassessment doen en is op onderzoek gegaan. Bij meerdere organisaties is informatie opgevraagd, waarbij H&L in positieve zin opviel. De uitstraling van de site en het eerste contact waren dermate positief dat we hebben besloten om met H&L in zee te gaan.

Dit bleek een goede beslissing: de manier waarop ieder assessment tijdens de intake wordt vormgegeven, bevalt me prima. We praten met elkaar over het doel van het assessment (een ontwikkel- of selectieassessment), hoe wij de rol voor de specifieke functie binnen onze organisatie zien en waarop tijdens het testen de nadruk moet komen te liggen. Een en ander wordt vervolgens op flexibele wijze in het assessment meegenomen. Tijdens het assessment worden ook de onderliggende drijfveren en overtuigingen van mensen in kaart gebracht. Op deze manier wordt direct duidelijk of iemand ‘past’ bij de functie en binnen onze organisatie.

De medewerkers die tot nu toe een assessment hebben gedaan, zijn erg enthousiast. Gedurende het assesment krijgen zij reeds feedback. Ook herkennen zij zichzelf in de rapportage, wat bij andere assessments niet altijd het geval is. Zelf vind ik het prettig te ervaren dat de rapporten (welke ook telefonisch met mij besproken worden) objectief en helder onderbouwd zijn. De ontwikkelassessments dienen voor ons als input bij het opstellen van ontwikkelplannen voor de medewerkers. De selectieassessments spelen een rol bij het al dan niet aannemen van een potentiële nieuwe medewerker. Verder vind ik het heel prettig dat het contact bij en met H&L heel persoonlijk is. Zo worden alle assessments in een persoonlijk gesprek (dus niet telefonisch) met de deelnemers besproken.

Tot slot, en dat is meer van praktisch aard, vind ik het fijn dat de assessments steeds op korte termijn kunnen plaatsvinden en dat ik een vaste contactpersoon heb. Dit alles maakt dat ik H&L als waardevolle partner zie op het gebied van assessments zie en anderen wil aanraden om zich ook te laten overtuigen!


Voortvarend en professioneel

Petronella Korbijn - Radio Nederland Wereldomroep
Personeelsadviseur
opdrachtgever assessments

Bij Radio Nederland Wereldomroep (RNW) moeten redacteuren op een tweetal redacties hun werkzaamheden op een andere manier gaan uitvoeren. Vanuit de organisatie willen we deze mensen uiteraard bijstaan waar we kunnen. Om ervoor te zorgen dat we de juiste keuzes maken in de begeleiding van de redacteuren zijn we gestart met het aanbieden van assessments aan deze medewerkers. Van Harte & Lingsma (H&L) heeft voor RNW in anderhalve week tijd 26 assessments verzorgd.

Het belang van goede organisatie en planning was vanaf het begin evident. De aanpak van H&L bleek voortvarend en professioneel, en met aandacht voor onze situatie. Er werd strak georganiseerd, en waar nodig met voldoende flexibiliteit. De lijnen waren kort - bij problemen kon er altijd direct gebeld worden - en de reactie was altijd begripvol en geduldig. Er kwamen problemen voor door wisselingen in onze planning, en er werd door H&L meteen gezocht naar een oplossing. In deze communicatie speelde het een-op-een contact tussen mij als contactpersoon van RNW en de projectleider van H&L een belangrijke rol.

De manier waarop de assessments inhoudelijk afgenomen werden, voldeed aan de verwachting. De resultaten van de assessments zijn helder en overzichtelijk verwoord. Ondanks de betrokkenheid van meerdere adviseurs van H&L waren de rapporten eenduidig en onderling vergelijkbaar.
Als organisatie hebben we nu optimaal zicht op de kwaliteiten van deze mensen en de manier waarop we ze kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarbij hebben de redacteuren aangegeven hun assessment als een leerzame en plezierige ervaring te zien.
Ik beveel Van Harte & Lingsma dan ook zeker aan als samenwerkingspartner op het gebied van assessments.


Dit gesprek ging over mijn situatie

Marc van Pruijssen - Access Business Group
Manager Supply Chain & Business Development Planning Europe
opdrachtgever assessments

Om een vacature voor een leidinggevende positie in te vullen, had ik een van onze eigen mensen op het oog. Ik had zeker vertrouwen in de potentie van deze persoon, maar ik vroeg me af of hij deze functie nu al succesvol zou kunnen vervullen. Had hij voldoende in huis voor de functie? Wat waren eventuele ontwikkelpunten? Hoe zouden we met die ontwikkelpunten aan de slag kunnen gaan? Om hier objectieve antwoorden op te vinden zijn we - in overleg met HRM - een assessment-traject ingegaan.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik van assessments niet zo gecharmeerd was. Door eerdere ervaring had ik het idee dat de menselijk insteek ontbrak. Voor mij was een assessment een reeks dooddoeners die zonder te luisteren naar de opdrachtgever in een rapport vol algemeenheden gepresenteerd werden. Ik had absoluut niet het idee dat er maatwerk geleverd werd.
Maar, na de intake bij Van Harte & Lingsma had ik een veel beter gevoel: dit gesprek ging over mijn situatie. Er was sprake van een open dialoog en mijn wensen werden daadwerkelijk meegenomen. Deze intake creëerde vertrouwen voor de rest van het traject.
Uiteindelijk kon ik met het rapport en de terugkoppeling na afloop concreet aan de slag en kreeg ik  duidelijke handvatten voor een vervolgtraject. En net zo belangrijk: van de kandidaat hoorde ik dat de assessmentdag op zich al een positieve ervaring was, een dag waar hij veel van geleerd heeft. 

Na deze ervaring beveel ik Van Harte & Lingsma aan voor assessments. Vanwege hun vermogen mensen te zien zoals ze zijn en ze van daaruit te beoordelen en te ontwikkelen.


Referenties kandidaten

 

Persoonlijke benadering en oprechte belangstelling

Francis Wijtsma - Peuter & Co
Manager
kandidaat assessment

Mooi aan het assessment bij Van Harte & Lingsma was de prettige persoonlijke benadering en de oprechte belangstelling. Dat kwam overal in terug. Ook in de simpele dingen, zoals de tekst ‘Welkom Francis’ bij binnenkomst en de goede, met aandacht bereide lunch. Ik heb het als een fijne dag ervaren, ik werd als individu benaderd. Niet de zoveelste klant, maar er was oprechte belangstelling in mij als mens.
 
Inhoudelijk gezien heb ik de belangrijkste inzichten gekregen tijdens het rollenspel en de feedback die daarop kwam. De vraag waarmee ik het assessment in ging was ‘waar gaat het mis in mijn communicatie?’ Dat werd toen, tijdens de feedback, halverwege de simulatie, heel erg duidelijk. Van de verschillende niveaus in communicatie bleek ik er één onberoerd te laten.
 
De inhoud van de rapportage die snel na het assessment volgde, verraste me eigenlijk. Is dit echt hoe jullie mij zien? Want het is erg positief, terwijl ik het assessment deed omdat ik dingen moest verbeteren. Maar er bleek ook heel veel goed te gaan. De boodschap die ik vooral las in het rapport was “Overall gaat het hartstikke goed.’’ En dat stond wat in contrast met wat er op werk (en door mijzelf) werd gezien. Toch was het eindresultaat positief: de externe, objectieve beoordeling heeft ervoor gezorgd dat we op de werkvloer het gesprek aan hebben kunnen gaan over mijn prestaties, om zo duidelijkheid te creëren en verbeterstappen te nemen.
 
Met name mijn ontwikkelpunten zijn heel concreet geworden. Ik heb concrete leerdoelen waar ik SMART aan kan werken. Ik merk het al in mijn dagelijkse praktijk. Ik heb het vanochtend toegepast: het emotionele aspect dat miste in mijn communicatie geef ik meer aandacht. Ik heb nu dieper oog voor wat mijn communicatie met de ander doet.


Het assessment heeft ervoor gezorgd dat ik verder aan de slag gegaan ben met mijn ontwikkelpunten

Patrick Tuijn - Dienst Justitiële Inrichtingen
Unit Werving & Selectie
Kandidaat ontwikkelassessment

Door interne veranderingen werden er andere eisen aan mijn functie gesteld. Om te onderzoeken in hoeverre ik in het profiel paste van de nieuw ontstane functie, werd mij door het MT een ontwikkelassessment aangeboden. Dit om helder te krijgen waar ontwikkelpunten lagen en hoe ik deze kon oppakken.

Dit besluit liet me niet helemaal koud, ik vond het best spannend. Ik had nog niet eerder een ontwikkelassessment doorlopen, dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Ergens was ik ook huiverig naar de uitkomst en het effect op mijn toekomst: ik had weliswaar vertrouwen dat ik de nieuwe eisen van de functie aan zou kunnen, maar voor mijn gevoel moest ik het toch nog waarmaken.

Voorafgaand aan het assessment werd ik uitgebreid geïnformeerd door de mensen van Van Harte & Lingsma. Hierdoor wist ik wat ik kon verwachten. Op de dag zelf werd ik door dezelfde mensen ontvangen. Door de persoonlijke en professionele benadering was ik gelijk op mijn gemak. Dit hadden ze duidelijk vaker gedaan.

Tijdens het assessment heeft met name het rollenspel indruk gemaakt. Het was erg herkenbaar en vergelijkbaar met hoe het er op werk aan toe gaat. Het mooie was dat er gelijk terugkoppeling was op mijn aanpak, waardoor duidelijk werd wat ik kon verbeteren. Door hier ook gelijk mee aan de slag te gaan, kreeg het assessment echt meer inhoud.

Uiteindelijk herkende ik me zeker in de conclusies en het advies in de rapportage: dit ging echt over mij. Er werd treffend en eenvoudig over mij en mijn ontwikkelpunten geschreven. Ik dacht dat ik veel ingewikkelder in elkaar zat!

Het assessment heeft ervoor gezorgd dat ik verder aan de slag gegaan ben met mijn ontwikkelpunten. Ik ben een training gaan volgen bij Van Harte & Lingsma. Door zowel het assessment als de training voel ik me sterker. Ik laat me meer horen en ben nadrukkelijker aanwezig. Ik laat duidelijker merken wat ik ervaar en zie, waardoor ik meer invloed uitoefen op mijn omgeving. Ook mijn leidinggevende is dit opgevallen. In mijn laatste beoordelingsgesprek heb ik hierop positieve feedback gekregen. Ook privé doe ik overigens mijn voordeel met de resultaten, niet alleen op de werkvloer.


Laat je naam en nummer achter en we bellen je zo snel mogelijk!