Een assessment, zo werkt het

Een assessment kan best spannend zijn, zeker als het de eerste keer is dat je eraan deelneemt. Je weet immers niet precies wat er gaat komen en wat er van je wordt verlangd. Met deze informatie hopen wij een groot deel van deze onbekendheid en daarmee van je spanning weg te nemen.

Wat is een assessment?

Assessment betekent ‘schatting’ of ‘beoordeling’. Het is een verzamelnaam voor allerlei manieren waarop capaciteiten, eigenschappen en vaardigheden gemeten kunnen worden. Bij Van Harte & Lingsma gebruiken we deze term voor een meting van iemands (ontwikkel)potentieel. Bij ons bestaat een  assessment bestaat een combinatie van praktijkopdrachten, schriftelijke testen en een interview met een psycholoog. Meer informatie over de verschillende onderdelen vind je hier. Het assessment zal ongeveer een dag in beslag nemen.

Tijdens een assessment worden zogenaamde competenties gemeten. Een competentie is een combinatie van capaciteiten, eigenschappen, houding en vaardigheden. Je compententies stellen je in staat op de essentiële momenten in je werk het gewenste resultaat te behalen. Competenties vormen de basis van het assessment en de daarbij behorende rapportage. Zij worden zoveel mogelijk in verschillende onderdelen van het onderzoek gemeten, om zodoende een zo objectief mogelijk meetresultaat te behalen. Naast competenties brengen we onderliggende drijfveren, passies, waarden, belemmeringen en leerstijlen in kaart. Er komt dus niet alleen aan de orde wat je kunt of niet kunt, maar ook wie jij als persoon bent.

Hoe verloopt de assessmentdag?

Op de uitnodiging staat waar en wanneer je wordt verwacht. Onze gastheer of -vrouw ontvangt je, vertelt je hoe de dag er uitziet en laat zien waar je bepaalde ruimtes kunt vinden. Deze gastheer of -vrouw is de hele dag jouw aanspreekpunt voor vragen over het onderzoek of andere zaken.

Vanuit de wachtruimte word je steeds voor het volgende onderdeel van het assessmentprogramma opgehaald. Aan het begin van ieder onderdeel krijg je een duidelijke uitleg en hoor je wat er van je wordt verwacht. Het is belangrijk dat je pas start met het onderdeel als alles helemaal duidelijk is. Na ieder onderdeel kun je weer plaatsnemen in de wachtruimte voor een korte pauze. Tussendoor is er tijd om de lunch, die wij voor je verzorgen, te nuttigen.

Schriftelijk rapport en nabespreking

Op basis van het totale assessment wordt een schriftelijk rapport opgemaakt, met daarin een advies aan onze opdrachtgever. Tijdens het gesprek met de psycholoog, die verantwoordelijk is voor deze rapportage, maak je een afspraak voor de nabespreking van het assessment. Je hebt het recht als eerste te weten wat de uitkomsten van het assessment zijn.

De nabespreking vindt telefonisch plaats, binnen vijf werkdagen na het assessment. Je kunt vragen stellen over de conclusies en de aanbevelingen. Wij vinden het belangrijk dat je goed uit de voeten kunt met de adviezen. Overigens wordt de conclusie/het advies niet aangepast aan de hand van het nagesprek. Hooguit kan de formulering worden gewijzigd, zolang er recht wordt gedaan aan de bevindingen. Je hebt wel het recht om het sturen van de rapportage aan de opdrachtgever te blokkeren.

Wel of niet deelnemen

Zorg ervoor dat je goed bent uitgerust. Is er een reden waardoor je niet representatief kunt presteren, meld dit dan tijdig. Ben je bijvoorbeeld ziek, overspannen, kom je uit een nachtdienst of heb je recent een zeer emotionele gebeurtenis meegemaakt? Dan is het waarschijnlijk verstandig je af te melden voor het assessment. In overleg met jou en de opdrachtgever spreken we een nieuwe datum af, of zoeken we een andere oplossing.

Als je twijfelt of deelname verstandig is, neem dan in ieder geval contact met ons op. Houd er bij je overweging rekening mee, dat de omstandigheden niet meegewogen kunnen worden bij de verwerking van de gegevens, en dat je pas na een jaar een herkansing kunt krijgen voor een  assessment dat in jouw ogen niet representatief is voor wat je kunt en wie je bent. In de advisering naar de opdrachtgever houden we overigens wel rekening met beperkingen die van invloed kunnen zijn op de uitslag, zoals dyslexie. Geef een dergelijke beperking tijdig en schriftelijk aan ons door (met een officiële verklaring, opgesteld door een deskundig instituut).

Welke rechten heb je?

Van Harte & Lingsma houdt zich aan de beroepsethiek van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Wat betekent dit voor jou?

  • Je hebt het recht vooraf te weten wat het doel van het onderzoek is en wat er van je wordt verwacht. Je bent niet verplicht aan het onderzoek mee te werken.
  • Alle testgegevens en testrapporten worden vertrouwelijk behandeld en mogen alléén gebruikt worden voor het doel waarvoor ze tot stand zijn gekomen. Advies wordt alleen uitgebracht aan de opdrachtgever, na expliciete toestemming van de kandidaat.
  • Je hebt te allen tijde recht te weten wat het advies aan de opdrachtgever inhoudt. In het uiterste geval heb je de mogelijkheid rapportering aan de opdrachtgever tegen te houden.
  • De gegevens van het onderzoek worden na twee jaar vernietigd.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de uitslag van een assessment. Wij kunnen je onze procedure daarvoor toezenden. Als wij met onze procedure jouw bezwaren niet wegnemen, dan kun je je bezwaar kenbaar maken bij het NIP. De psychologen van Van Harte & Lingsma onderwerpen zich aan de beroepscode van het NIP en schikken zich naar de uitspraken die door het College van Toezicht van het NIP worden gedaan.

Bel mij terug