Assessments voor woningcorporaties

Assessments voor woningcorporaties

Mensen zien voor wie ze zijn

Download de brochure

Assessments voor woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol op de woningmarkt. Zo zijn ze onder andere verantwoordelijk voor het bouwen, beheren, verhuren en onderhouden van 2,3 miljoen woningen in Nederland.

Eén van hun kerntaken is het bouwen, renoveren en verduurzamen van sociale huurwoningen, zodat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

De heilige driehoek voor volkshuisvesting voor alle corporaties is investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. De verwachting is dat woningcorporaties hun opgave op deze drie punten niet volledig kunnen realiseren in de komende jaren. Er zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden.

Met het nieuwe kabinet is er ruimte gekomen voor corporaties om te investeren. Woningcorporaties oriënteren zich op wat de samenleving nodig heeft en van hen verwacht. Samen mét de bewoners werken zij aan de leefomgeving van een stad of dorp.

Om de uitdagingen van de woningmarkt aan te kunnen is het van belang dat woningcorporaties de juiste mensen aan boord hebben en houden. Met onze assessments ondersteunen we woningcorporaties hierbij.

Assessments voor woningcorporaties

De afgelopen jaren hebben wij leiderschapsassessments, ontwikkelassessments en selectie-assessments uitgevoerd voor Staedion, Woonbron, Vestia, ZoWonen en Waterweg Wonen. Zij gebruiken onze assessments o.a. tijdens sollicitatieprocedures en om het ontwikkelpotentieel  van teamleiders, adviseurs, contractmanagers, gebiedscoördinatoren, projectmanagers en vastgoedbeheerders te ontdekken. Is iemand in staat om door te groeien naar een andere rol? Wat zijn zijn/haar kwaliteiten en valkuilen en hoe ontwikkelbaar is hij of zij? Ook zetten we onze leiderschapsassessments in als externe en objectieve toetsing van nieuwe bestuurders.

Meer weten?

Download de brochure voor meer informatie

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelmogelijkheden van iemand binnen een bepaalde functie of organisatie.

Ontwikkelassessment

Selectie-assessment

Een selectie-assessment vindt plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. Is iemand geschikt voor een bepaalde functie en wat kunnen mogelijke risico’s zijn in het functioneren?

Selectie-assessment

Leiderschapsassessment

Tijdens een leiderschapsassessment krijgen we een beeld van iemands persoonlijkheid, potentieel en leidinggevende stijl (op operationeel, tactisch of strategisch niveau).

Leiderschapsassessment

Persoonlijk advies?

Persoonlijk advies?

Neem dan contact op met onze assessment adviseur Erika Zeulevoet.

Bel mij terug