Mensen zien voor wie ze zijn

Mensen zien voor
wie ze zijn

Maak kennis met onze assessments

Over onze assessments

Leiderschapsassessment | Ontwikkelassessment | Selectie-assessment | Loopbaanassessment

Of je nu wilt weten of een sollicitant geschikt is voor een bepaalde functie, nieuwsgierig bent naar het potentieel van een werknemer of bij een reorganisatie de juiste persoon op de juiste plek wilt krijgen: voor elk soort assessment hanteren wij een persoonlijke aanpak. We stellen onze assessments geheel op maat samen en gaan verder waar anderen stoppen.

We verdiepen ons eerst in de kernwaarden van jouw bedrijf. Waar staan jullie voor? Welke resultaten willen jullie bereiken en welke mensen passen daarbij? Cruciale vragen, want aan de hand van de opgedane inzichten stemmen we het assessment af op de specifieke kenmerken van jouw organisatie. We beperken ons niet tot het meten van competenties, maar we kijken ook naar wie iemand als persoon is.


Persoonlijk advies?

Ben je benieuwd naar onze assessments en wil je graag een persoonlijk advies? Dan kun je contact opnemen met onze assessment adviseur Erika Zeulevoet. Zij is te bereiken op telefoonnummer 088 - 5560318 of via email.

Download de brochure

Onze assessments

Wat onze assessments uniek maakt

Wij bieden assessments waarbij de voor Van Harte & Lingsma kenmerkende persoonsgerichte aanpak centraal staat. Een combinatie van meting en coaching, waarin elke deelnemer recht wordt gedaan. Geen klinische interventie waar mensen slechts aan meetinstrumentaria worden blootgesteld, maar een ontmoeting van betekenis waar mensen gezien worden voor wie zij zijn. Centraal in onze aanpak staat het ontwikkelen van eigenaarschap voor het eigen leren.

Tijdens een assessment bij Van Harte & Lingsma worden niet alleen competenties in kaart gebracht, maar ook de onderliggende waarden, drijfveren, belemmeringen en leerstijlen. Er komt dus niet alleen aan de orde wat iemand kan of niet kan, maar ook wie iemand als persoon is. Beide elementen zijn volgens ons van belang om te komen tot een optimale match tussen persoon en functie/organisatie. Beide elementen zijn volgens ons eveneens belangrijk om tot concrete en duurzame resultaten in iemands persoonlijke ontwikkeling te komen. Alleen zo wordt het mogelijk om de inzichten van een assessment te borgen.

Door onze persoonsgerichte werkwijze is de herkenning en acceptatie van de resultaten groot. Het maakt dat iemand eigenaarschap voelt voor de zelf te nemen stappen. Het vergroot het eigen vermogen van mensen en daardoor van organisaties.

Download brochure

Maak kennis met onze persoonsgerichte assessments

Bij Van Harte & Lingsma kun je terecht voor persoonsgerichte assessments die per opdrachtgever en per functie op maat worden gemaakt. Een assessment kan worden ingezet als selectiemiddel bij instroom, als onderzoekstool bij doorstroom of als loopbaanadvisering bij uitstroom van medewerkers.

Leiderschapsassessment
Tijdens een leiderschapsassessment krijgen we een beeld van iemands leidinggevende stijl en persoonlijkheid. Precies op het snijvlak van stijl en persoonlijkheid maken wij het verschil. Bij ons gaat Leiderschap altijd over de benodigde competenties en vaardigheden, toegespitst op de specifieke werkcontext. Maar het gaat ook over de benodigde eigenschappen en het potentieel dat iemand heeft. Is hij/zij in staat naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij/zij dan waarneemt? Wat heeft iemand al in huis en waar is ruimte voor groei? En hoe ontwikkelbaar is dat?

Ontwikkelassessments
Een ontwikkelassessment is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelmogelijkheden van iemand binnen een bepaalde functie of organisatie. Combineer je het ontwikkelassessment met een selectie-assessment, dan kunnen wij ook een geschiktheidsuitspraak doen.

Selectie-assessments
Een selectie-assessment vindt plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. Hierbij gaat het om de vraag of iemand geschikt is voor een bepaalde functie en wat mogelijke risico’s kunnen zijn in het functioneren.

Loopbaanassessments
Bij een loopbaanassessment is er een wens of noodzaak (in geval van outplacement) om van functie en/of werkgever te veranderen. We brengen in kaart wat een passende stap is gezien iemands drijfveren, persoonlijkheid en competenties. Voorafgaand aan een loopbaanassessment vindt een intakegesprek plaats met de deelnemer.

Groepsassessments
Een groepsassessment is een groepsgewijze variant op het ontwikkelassessment en bestaat uit persoonlijkheidsvragenlijsten (online) en een dagdeel rollenspelen in een groep met twee andere deelnemers. Het betreft situaties die een beroep doen op de van te voren afgesproken vaardigheden en competenties. Tussentijds krijgen deelnemers feedback waarmee er al een start gemaakt wordt in de persoonlijke ontwikkeling. Een groepsassessment kan bijvoorbeeld ingezet worden voor een vlootschouw.

Download brochure

De toegevoegde waarde van onze assessments

 • Mensen maken het verschil binnen een organisatie, of sterker nog de talenten van mensen maken het verschil. De juiste persoon met de juiste talenten op de juiste plek is dan ook cruciaal om duurzaam succesvol te zijn als organisatie.
 • Mensen zijn gezonder, gelukkiger en werken effectiever en efficiënter als ze dingen doen waar ze goed in zijn: vanuit hun talenten werken. Met behulp van assessments kunnen organisaties talenten erkennen, expliciet maken en vervolgens benutten ten einde organisatiedoeleinden te realiseren.
 • Met assessments in een selectiecontext wordt de kans gemaximaliseerd dat een geschikte persoon met de juiste talenten wordt aangenomen. Dit voorkomt, zeker bij tactische en strategische functies, aanzienlijke onnodige primaire en secundaire kosten.
 • In een ontwikkel- / loopbaancontext is een assessment een investering in bestaand personeel. Medewerkers voelen zich serieus genomen en er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige (verborgen) talenten en kwaliteiten.

Het resultaat voor jouw organisatie

 • Je weet of je te maken hebt met een papieren tijger of een daadkrachtige doorzetter.
 • Je weet of iemand past bij de functie én binnen de organisatie.
 • Je hebt inzicht in de kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden van de sollicitant of werknemer.
 • Je komt erachter wat iemand kan én wie iemand is.
 • Je ontvangt een duidelijke rapportage met adviezen op maat.

Resultaten voor jou als deelnemer

 • Je weet of je geschikt je bent voor de functie en past bij het bedrijf.
 • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden.
 • Je ontvangt een glashelder en herkenbaar rapport over jouw vaardigheden als professional en mens.
 • Je hebt praktisch toepasbare (zelf)inzichten opgedaan.
 • Je hebt zin om met opgedane inzichten aan de slag te gaan.

Artikelen

Geschreven door Bert de Groot en Danny van der Schoor

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek contact op met Erika Zeulevoet.

Erika Zeulevoet

Erika Zeulevoet

Adviseur Assessments

Bel mij terug