Het nieuwe trainen kenmerkt zich door leertrajecten zo vorm te geven dat deelnemers continu leren, ook terwijl ze aan het werk zijn. Het gefaseerd aanbieden van de leerstof, met ruimte voor oefening in de praktijk, speelt hierbij een belangrijke rol.


Het nieuwe trainen kenmerkt zich door leertrajecten zo vorm te geven dat deelnemers continu leren, ook terwijl ze aan het werk zijn. Het gefaseerd aanbieden van de leerstof, met ruimte voor oefening in de praktijk, speelt hierbij een belangrijke rol.Het nieuwe trainen kenmerkt zich door leertrajecten zo vorm te geven dat deelnemers continu leren, ook terwijl ze aan het werk zijn. Het gefaseerd aanbieden van de leerstof, met ruimte voor oefening in de praktijk, speelt hierbij een belangrijke rol.